StartWiadomości

Radlin: Na co zostanie wydane 220 mln złotych?

Podpisano już umowę udzielenia pożyczki. Przedsięwzięcie ma rozpocząć się 1 marca 2019 r. przyszłego roku i potrwa do połowy 2021 roku. Nowo powstały blok będzie zlokalizowany w północno-zachodniej części Koksowni Radlin, przy ul. Hutniczej 1. Dzięki inwestycji zostanie zagospodarowana nadwyżka gazu koksowniczego poprzez wykorzystanie jej jako paliwo gazowe do opalania bloku energetycznego wytwarzającego energię elektryczną i ciepło użytkowe.

Obecnie powstający podczas produkcji koksu w Koksowni Radlin gaz koksowniczy jest oczyszczany i zużywany na potrzeby własne koksowni oraz sprzedawany do Elektrociepłowni Marcel. Niewykorzystana nadwyżka gazu spalana jest bezproduktywnie na odpustnicy gazu. Dzięki inwestycji W ramach inwestycji JSW KOKS zostanie zagospodarowana nadwyżka gazu koksowniczego poprzez wykorzystanie jej jako paliwo gazowe do opalania bloku energetycznego wytwarzającego energię elektryczną i ciepło użytkowe w procesie wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby własne koksowni i odbiorców zewnętrznych. W tym na potrzeby mieszkańców miasta Radlin. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzięki produkcji ciepła i energii w kogeneracji spadną koszty ogrzewania oraz CWU (ciepła woda użytkowa) ponoszone przez mieszkańców miasta Radlin. Jednocześnie pozyskanie ciepła dzięki inwestycji wyeliminuje konieczność utrzymywanie przestarzałego technologicznie i mało efektywnego, niespełniającego obecnych standardów emisyjnych dotychczasowego źródła ciepła dla Radlina i Kopalni Węgla Kamiennego Marcel.

Zostaw komentarz