Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Remonty dróg w powiecie raciborskim: 49 milionów złotych dofinansowania na ten cel

Facebook Twitter

Powiat raciborski chwali się kolejna dotacja na drogi. Rekordowa pula, 49 mln złotych, trafi na remonty w gminie Pietrowice Wielkie i Rudnik.

Ulica Owocowa w Wodzisławiu - do remontu

Remonty dróg w powiecie raciborskim – to zadanie otrzymało rekordowo wysokie, rządowe dofinansowanie. Samorząd powiatowy dołoży tylko milion złotych. Zadanie ma być realizowane w latach 2024-2026 r. Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla przebudowy drogi od granicy województwa do Pawłowa oraz odcinków dróg Pawłów – Pietrowice Wielkie i Modzurów – Pawłów. Planowana długość przebudowy wynosi 14,5 km. Drogi te stanowią m.in. dojazd do terenów inwestycyjnych w miejscowości Kornice. Przy okazji przebudowane zostaną skrzyżowania i obiekty mostowe.

Zakres zadania obejmuje głównie: w większości przebudowę konstrukcji jezdni i skrzyżowań z jednoczesnym podniesieniem ich nośności, w części wymianę warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, a także przebudowę zjazdów, obiektów mostowych, przepustów, przebudowę i uzupełnienie chodników i poboczy, modernizację kanalizacji deszczowej w Makowie, wymianę i regulację elementów odwodnienia wraz z ich uzupełnieniem, odtworzenie i wyprofilowanie rowów, przeniesienie lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury, roboty na przejściach dla pieszych, wykonanie oznakowania i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, plantowanie terenu w pasie drogowym.

Zadanie na które Powiat otrzymał dofinansowanie nosi nazwę „Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik”.

Planowana wartość całego zadania wynosi 50 milionów zł z tego kwota dofinansowania to 49 milionów złotych, co stanowi 98 procent kosztów, a udział własny to milion złotych, czyli 2 procent.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 23 lutego 2024