Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Samorządowcy apelują do władz i proszą o zniesienie nakazu kwarantanny dla osób pracujących w Czechach

Facebook Twitter

Apel do premiera i ministrów zdrowia oraz MSWiA wystosował starosta wodzisławski Leszek Bizoń. Prosi w nim o uwzględnienie trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się mieszkańcy powiatu wodzisławskiego i sąsiednich powiatów, pracujący w Czechach.

Mająca zacząć obowiązywać od piątku (27.03.), obowiązkowa kwarantanna dla wszystkich wracających z zagranicy, także osób na co dzień tam pracujących, oznacza ogromne problemy dla tych ostatnich. Według szacunków w czeskich fabrykach może być zatrudnionych nawet ok. 3- 3,5 tys. mieszkańców wodzisławskiego powiatu, zwłaszcza gmin nadgranicznych.

Dlatego też starosta Bizoń prosi rząd o rozważenie pilnego usunięcia newralgicznego zapisu rozporządzenia albo też o pilne wdrożenie rozwiązań, które spowodują objęcie obywateli Polski zatrudnionych w Republice Czeskiej pomocą rządową.

W liście do premiera, którego kopia trafi też m.in. do ministra zdrowia, ministra spraw wewnętrznych i administracji, wojewody śląskiego oraz posłów i senatorów z naszego okręgu, możemy przeczytać:

W imieniu tysięcy mieszkańców powiatu wodzisławskiego, którzy na co dzień mieszkając i funkcjonując w Polsce, zatrudnieni są w zakładach pracy zlokalizowanych na terenie Republiki Czeskiej, zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne rozważenie dokonania zmian w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) poprzez usunięcie zapisu § 1 pkt 1 przywołanego rozporządzenia.

Rozumiejąc wyjątkowość zaistniałej na terenie kraju i Europy sytuacji oraz zagrożenia epidemiologicznego, pragnę podkreślić, że wspomniany akt nie uwzględnił w najmniejszym zakresie kosztów ekonomicznych i społecznych, jakie przywołany przepis w regionach przygranicznych, takich jak powiat wodzisławski, raciborski, miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat cieszyński, powiat bielski, miasto Rybnik, miasto Żory i powiat rybnicki przyniesie.

Mieszkańcy powiatu wodzisławskiego, którzy na co dzień pracują w zakładach pracy na terenie Republiki Czeskiej, czują się pozostawieni bez wsparcia Polskiego Rządu i Polskiego Państwa. Artykułują to dobitnie w korespondencji kierowanej zarówno do samorządów, jak i do parlamentarzystów z tego terenu. Zwracają uwagę, że objęcie ich obowiązkową 14-dniową kwarantanną oznacza pozbawienie ich i ich rodzin de facto środków do życia. Podkreślają problem rozłąki rodzin tych obywateli Polski, którzy w obawie o utratę pracy zdecydują się okresowo zamieszkać na terenie Republiki Czeskiej.

Przypominają, że codzienne przekraczanie granicy państwowej powoduje, iż w ciągu dnia ich stan zdrowia jest wielokrotnie kontrolowany przez odpowiednie służby zarówno Rzeczpospolitej Polskiej, jak i Republiki Czeskiej, podczas gdy stan zdrowia pracowników zatrudnionych na terenie Polski na ogół w ogóle nie jest kontrolowany. Zwracają uwagę na nieadekwatność i nieproporcjonalność wprowadzonych rozwiązań. W sytuacji, gdy władze Republiki Czeskiej zamknęły granice dla obywateli 12 krajów, w tym Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Austrii, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej z zakazu wjazdu zostali wyłączeni.

Polscy pracownicy zatrudnieni w zakładach na terenie Republiki Czeskiej czują się również zaniepokojeni i dyskryminowani z powodu dostępu do świadczeń społecznych. Podkreślają, że o ile inni obywatele polscy powracający z zagranicy objęci 14-dniową kwarantanną mogą liczyć na stosowne świadczenie wypłacane przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, im przytoczone rozporządzenie oferuje jedynie zaświadczenie wystawione przez właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Obawiają się zatem, że ze strony Państwa Polskiego, którego są obywatelami, nie mogą liczyć na żadne wsparcie finansowe.

Mając wszystkie przytoczone argumenty na uwadze, szanując porządek konstytucyjny obowiązujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także kierując się dobrze pojętą troską o los tysięcy rodzin mieszkańców powiatu wodzisławskiego i sąsiednich, proszę o rozważenie pilnego usunięcia zapisu § 1 pkt 1 przywołanego rozporządzenia albo też o pilne wdrożenie rozwiązań, które spowodują objęcie obywateli Polski zatrudnionych w Republice Czeskiej pomocą rządową.

Decyzją starosty Bizonia już wkrótce podobny apel władz Powiatu Wodzisławskiego trafi też do Związku Powiatów Polskich oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z prośbą o poparcie.

Z podobnym apelem do senator Ewy Gawędy zwrócił się w imieniu mieszkańców prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj