Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Tylko 300 osób będzie mogło wziąć udział w Pielgrzymce Rybnickiej

Facebook Twitter

Tylko 300 osób będzie mogło wziąć udział w Rybnickiej Pielgrzymce. Organizatorzy właśnie podali najnowsze ustalenia w sprawie jej organizacji. Przypomnijmy, w ubiegłym roku na trasę oficjalnie wyruszyło tylko 5 księży.

W czasie przed pandemią, w 2019 roku, na trasę z Rybnika do Częstochowy wyruszyło około 3 tysiące osób. W tym roku w pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, nieprzejawiające jakichkolwiek objawów zakażenie SARS-CoV-2, niezamieszkujące z osobą przebywającą w izolacji, i które nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki.

Na Jasnej Górze będzie zorganizowany tradycyjny Dzień Rybnicki. Zapisy na pielgrzymkę ruszą na początku lipca, będą odbywały się poprzez internet.

76 Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę

4–8 sierpnia 2021 r.

Informacje

1. W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, nie przejawiające jakichkolwiek objawów wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2, nie zamieszkujące z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem pielgrzymki.

2. W związku z panującą pandemią organizatorzy pielgrzymki proponują następujące formy uczestnictwa:

a) Pielgrzymowanie w sposób tradycyjny trasą uzgodnioną z właściwymi władzami. Z powodu sytuacji pandemicznej i zgodnie z zarządzeniami GIS maksymalna liczba uczestników pielgrzymki wynosi 300 osób!!.

b) Przyjazd na „Dzień Rybnicki” na Jasnej Górze (w ramach tego dnia: Msza św. na Jasnogórskich Wałach w sobotę 7.08 o godz. 15, Apel Jasnogórski, Droga Krzyżowa 8.08 o godz. 8, Msza św. w intencji pielgrzymów w Kaplicy Cudownego Obrazu 8.08 o godz. 9.30).

c) Duchowe pielgrzymowanie w miejscu zamieszkania za pośrednictwem Internetu – modlitwa w intencji pielgrzymów w swoich parafiach/domach.

3. Zapisy na pielgrzymkę rozpoczną się na początku lipca 2021 r. i będą przebiegały dwutorowo:

  • Chętni zapisują się najpierw przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej www.pielgrzymka.rybnik.pl.
  • Po potwierdzeniu przez organizatorów przyjęcia zgłoszenia na pielgrzymkę będzie można odebrać chusty i emblematy pielgrzymkowe. Materiały odbieramy wyłącznie w biurze pielgrzymkowym mieszczącym się w Rybniku przy ul. Pilarczyka 5 – Parafia MB Częstochowskiej.

Uwaga! Nie ma możliwości zapisów na pielgrzymkę zarówno w innych parafiach, jak i w trakcie trwania pielgrzymki.

4. W związku z ograniczeniami sanitarnymi organizatorzy nie zapewniają pielgrzymom na trasie noclegów zbiorowych. Nocleg będzie możliwy we własnym namiocie ulokowanym w wyznaczonym przez organizatorów miejscu lub w kwaterze prywatnej, według osobistych możliwości

5. Pielgrzymi są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad związanych z pandemią, przede wszystkim do zasłaniania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki, środki do dezynfekcji rąk.

6. Organizatorzy zapewniają pielgrzymom dostęp do personelu medycznego przeszkolonego w zakresie postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażenie koronawirusem.

7. Organizatorzy zapewniają pielgrzymom dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk i jednorazowego papieru higienicznego (chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe). Kosze na odpady będą wyłożone jednorazowymi workami ułatwiającymi zachowanie stosownych wymagań higieniczno-sanitarnych.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj