Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Wiślanka w Pawłowicach: Samorządowcy interweniują w sprawie poprawy bezpieczeństwa

Facebook Twitter

Czy zmniejszy się liczba wypadków na dwupasmówce przebiegającej przez gminę Pawłowice? Samorządowcy kolejny raz interweniowali w sprawie poprawy bezpieczeństwa na "wiślance".

fot.www.pawlowice.pl

Po wybudowaniu obwodnicy Pawłowic zauważalnie spadła ilość wypadków na przecięciu dwupasmówki z ul. Pszczyńską. Newralgicznym punktem ciągle pozostaje skrzyżowanie „przy źródełku”, ale gmina rozpoczęła inwestycję związaną z montażem sygnalizacji świetlnej w tym miejscu.

Do rozwiązania pozostaje kwestia feralnego łuku drogi w kierunku na Skoczów, tuż za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką DW 938. Według policji, z drogi wypadają samochody jadące z prędkością powyżej 100 km na godzinę, chociaż obowiązuje tu ograniczenie do 70 kilometrów na godzinę. Wcześniej wycięto w tym miejscu drzewa, dzięki czemu wyrzucone z drogi auta lądują w rowie i w polu. Gmina złożyła już wniosek o zabudowanie rowu oraz ustawienie pulsujących ograniczników skrajni jezdni i to zostanie wykonane w przyszłym roku. Zdaniem samorządowców można by też tam postawić fotoradar bądź rejestrator odcinkowego pomiaru prędkości. Tu jednak decyzja należy do Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego.

W sprawie poprawy bezpieczeństwa na dwupasmówce wójt gminy systematycznie interweniuje pisemnie jak i osobiście w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Dzięki licznym spotkaniom z dyrektorem i pracownikami GDDKiA udało się m.in. uzyskać zgodę na budowę dróg gospodarczych wzdłuż drogi szybkiego ruchu w Pawłowicach oraz Warszowicach, przebudować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Pszczyńską i ul. Boryńską w Warszowicach, rozpocząć budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Zjednoczenia i ul. Wyzwolenia w Pawłowicach, opracować koncepcję (aktualnie opracowywany jest już projekt) budowy przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Leśną i ul. Strumieńską oraz drogi gospodarczej od ul. Myśliwskiej do ul. Strumieńskiej w Pawłowicach. GDDKiA negatywnie rozpatrzyła wnioski o budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Gajową i ul. Krótką oraz montaż fotoradaru na skrzyżowaniu z ul. Stawową i ul. Łąkową w Warszowicach.

Dwa razy w roku w urzędzie gminy odbywają się posiedzenia tzw. komisji bezpieczeństwa, w której uczestniczą pracownicy gminy odpowiedzialni za drogi, przedstawiciele starostwa odpowiedzialni za organizację ruchu i bezpieczeństwo, sołtysi z gminy Pawłowice, zarządcy dróg oraz przedstawiciele policji powiatowej i gminnej. Sprawy bezpieczeństwa są również omawiane na komisjach rady gminy, posiedzeniach rad sołeckich oraz zebraniach wiejskich. Regularnie podczas sesji Rady Gminy Pawłowice o stanie bezpieczeństwa informuje wójt oraz Komendant Komisariatu Policji w Pawłowicach.

Skrzyżowania drogi krajowej DK 81 na terenie gminy Pawłowice:

– z drogami wojewódzkimi: DW 938 ul. Młyńską i DW 933 ul. Pszczyńską w Pawłowicach

– z drogami powiatowymi: ul. Wyzwolenia i ul. Zjednoczenia w Pawłowicach, ul. Pszczyńska i ul. Boryńska w Warszowicach

– z drogami gminnymi: m.in. ul. Gajowa i ul. Krótka, ul. Stawowa i ul. Łąkowa, ul. Szybowa w Warszowicach oraz ul. Granica, ul. Strumieńska i ul. Leśna w Pawłowicach

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj