Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Wznowiono postępowanie w sprawie budowy stacji paliw w centrum Radlina

Facebook Twitter

Wznowiono postępowanie w sprawie budowy stacji paliw w centrum Radlina. Było zawieszone, bo organ, który ma decydować w tej sprawie, czyli Urząd Gminy w Marklowicach dał czas inwestorowi na przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko. Dokument został złożony, więc sprawie nadano urzędowy bieg.

Temat od samego początku budzi sporo emocji wśród mieszkańców. Andrzej Kowalski, reprezentujący grupę osób sprzeciwiających się inwestycji, złożył skargę na działania burmistrza Radlina i projekt stanowiska, jakie jego zdaniem powinna przyjąć Rada Miasta:

Andrzej Kowalski: To jest najważniejszy dokument teraz w tym postępowaniu. Miasto nie jest przygotowane do tego postępowania w kierunku, żeby zablokować tę lokalizację. Nie ma takiego dokumentu. Przygotowałem taki projekt i złożyłem na sesji rady miejskiej i też do kancelarii z prośbą, aby jak najprędzej miasto to uchwaliło. Ja odnoszę się dokładnie do dwóch planów zagospodarowania przestrzennego, dlatego, że w tym miejscu obowiązują dwa plany zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy uchwalony w 2001 roku wprost stwierdza zakaz lokalizacji stacji benzynowych na tym terenie. Drugi uchwalony w 2013 roku również nie pozwala, aby stacja benzynowa została zlokalizowana w tym miejscu.

Inaczej zapisy planu zagospodarowania przestrzennego interpretują władze Radlina. Mówi Grażyna Janeta, naczelnik wydziału urbanistyki i inwestycji w tamtejszym Urzędzie Miasta:

Grażyna Janeta: Uchwała precyzuje dokładne zapisy dla terenu tej działki. Działka jest położona w terenach mieszkaniowo-usługowych i jest zapis, który dopuszcza usługi związane z usługą samochodową. W związku z powyższym to tutaj do organu, który będzie wydawał pozwolenia na budowę w konsekwencji najpierw decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, potem decyzję o pozwolenie na budowę to ten organ interpretuje i potwierdza bądź zaprzecza zgodności z planem.

Andrzej Kowalski nie zgadza się z tym stanowiskiem:

Andrzej Kowalski: Zabudowa mieszkaniowo-usługowa oznacza zabudowę mieszkalną z dopuszczonym prowadzeniem usług w tym miejscu. Natomiast stacja w tejże klasyfikacji obiektów budowlanych, stacja benzynowa umieszczona jest w dziale budynki niemieszkalne jako obiekt handlowo-usługowy. Czyli też niehandlowy i usługowy, tylko handlowy z możliwością prowadzenia usługi, Jeżeli nie będzie miał wójt Marklowic dokumentu rady miejskiej, bo tylko rada miejska może wydać wykładnię autorską planu zagospodarowania przestrzennego, wówczas wyda decyzję pozytywną dla inwestora.

Czego przede wszystkim obawiają się mieszkańcy?

Andrzej Kowalski: Ktoś chce w centrum miasta ulokować 50 tysięcy litrów oleju napędowego, 50 tysięcy litrów benzyny i do tego na dokładkę 10 tysięcy litrów płynnego gazu LPG. Ten obiekt jest zaliczony do obiektów potencjalnie mogących wywierać bardzo szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Teraz mieszczą się tam dwa przedszkola, dwa żłobki i mieszkają ludzie w swoich prywatnych domach. Jeżeli ten obiekt powstanie, wówczas w istotny sposób i wartość ich nieruchomości się zmniejszy, jak też będą mieli znaczne ograniczenia w możliwości dysponowania swoją własnością. Wojna puka do drzwi. Jeżeli ulokujemy taki obiekt w centrum Radlina, to aż się prosi o dywersję albo o atak na ten obiekt i wówczas nie będziemy mieli Radlina.

Andrzej Kowalski zwraca też uwagę na rekreacyjny charakter placu Radlińskich Olimpijczyków, który stał się miejscem spotkań mieszkańców, organizowane są tam też koncerty. Według niego powinna to być strefa relaksu i wypoczynku. „Nie jesteśmy lobbystami tej budowy, ale musimy działać w zakresie obowiązującego prawa” – dodaje Zbigniew Podleśny, zastępca burmistrza Radlina:

Zbigniew Podleśny: Nie jesteśmy zwolennikami tej budowy, natomiast trzymamy się przepisów. Tam, gdzie przepisy będą nam dawały możliwość działania zgodnie z deklaracją burmistrza Radlina, będziemy również korzystać ze środków odwoławczych. Problem jest taki czy chcemy, czy nie chcemy w centrum miasta stacji benzynowej. Każdy inwestor jest mile widziany w Radlinie, ale lokalizacja akurat na działce w centrum miasta w pobliżu domu kultury stacji benzynowej jest niekorzystna dla urbanistyki miasta, niekorzystna dla jego rozwoju, niekorzystna dla komunikacji samochodowej i pieszej i jeżeli będziemy mieli jakikolwiek wpływ na działania inwestora, to będziemy namawiać, żeby nie porzucając Radlina, przemyślał możliwość mniej ingerującego w przestrzeń zagospodarowania tej działki.

Zbigniew Podleśny zastępca burmistrza Radlina

Mieszkańcy, którzy nie chcą zgodzić się na inwestycję powołali stowarzyszenie „Sprzeciw lokalizacji stacji benzynowej w centrum Radlina”, które wystąpiło do władz Marklowic, by stać się stroną w trwającym postępowaniu.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj