Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Żory: Wnioski do budżetu obywatelskiego tylko do najbliższego piątku

Facebook Twitter

Jeszcze tylko do piątku (30.06.) w Żorach czekają na propozycje do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Do wydania jest 2,5 mln złotych.

budżetu obywatelskiego

Wniosek do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec, liczy się zamieszkanie, a nie zameldowanie.

Ponownie można zgłaszać wyłącznie projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które skierowane są do ogółu mieszkańców. Szacunkowa wartość zgłaszanego projektu musi wynosić co najmniej 100 000 zł, nie może jednak przekraczać kwoty przeznaczonej na Żorski Budżet Obywatelski w 2024 czyli 2,5 mln zł. Mieszkańcy mogą zgłaszać zarówno projekty w zasoby ludzkie, jak i inwestycyjne. W tym ostatnim przypadku trzeba pamiętać, że muszą być zlokalizowane na nieruchomościach należących do miasta. Każdy mieszkaniec może zgłosić jeden projekt, z poparciem 50 osób, można je przesłać elektronicznie lub pocztą tradycyjną.

Każdy mieszkaniec może zgłosić jeden projekt, a zgłoszenia przyjmowane są w następujący sposób:
1) listownie na adres: Urząd Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, z adnotacją na kopercie „Żorski Budżet Obywatelski” lub „ŻBO”
2) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub Aleja Wojska Polskiego 25,
3) elektronicznie pod adresem zory-ekonsultacje.eboi.pl, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, w postaci skanów lub zdjęć oryginałów dokumentów,
4) w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności lub stan zdrowia uniemożliwia złożenie wniosku – za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Aby zgłosić projekt, wymagana jest lista z podpisami poparcia co najmniej 50 mieszkańców Żor.

W Żorskim Budżecie Obywatelskim można zarówno zgłaszać projekty do realizacji, jak i w późniejszym czasie głosować w formie elektronicznej, za pomocą platformy „E-Żory”, dostępnej pod adresem zory-ekonsultacje.eboi.pl. By to zrobić trzeba najpierw założyć konto na platformie. Wchodzimy na stronę zory.eboi.pl i klikamy zarejestruj. Następnie wpisujemy swoje dane osobowe, adres e-mail oraz wyrażamy zgody, konieczne do założenia konta. Ważne, aby pamiętać o zaznaczeniu okienka „Jestem mieszkańcem” i włączeniu opcji założenia profilu także w module e-Konsultacje. Po kliknięciu „zarejestruj się” otrzymamy wiadomość mailową z linkiem do aktywacji konta. Po jego aktywacji i sprawdzeniu poprawności danych przez Urząd Miasta Żory można korzystać z platformy.

By złożyć online propozycję inwestycji w procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 należy kolejno:
1) zalogować się w EBOI
2) w górnej części strony kliknąć „e-Konsultacje”
3) ponowie zalogować się – tym razem do modułu e-Konsultacje
4) w górnej części strony kliknąć „Zgłoś inicjatywę” – wybierając typ „Projekt budżetu”
5) opisać i przesłać zgłaszaną inicjatywę wraz z koniecznymi załącznikami.
6) kliknąć „Wyślij”.

Zgłaszając projekt przez Internet, jako załączniki trzeba dodać w wersji elektronicznej (skan + wersja edytowalna) wszystkie pliki, które są konieczne do zgłoszenia papierowego tj. formularz wniosku, listę poparcia, a w przypadku osób niepełnoletnich także zgodę opiekuna prawnego.

Jak prawidłowo napisać wniosek?

Zgłaszając wniosek należy możliwie jak najdokładniej opisać zgłaszaną propozycję (tytuł, opis tego co miałoby powstać, lokalizacja) oraz podać możliwie dokładny kosztorys – stworzony w oparciu o zapytania do firm, koszty podobnych realizacji w Żorach lub innych miasta itp. Nie wolno przy tym wskazywać, że inwestycja musi zostać zrealizowana przez zakup sprzętu konkretnej marki czy wykonana przez konkretnego wykonawcę. Należy też pamiętać o podziale kosztów na te dotyczące działań inwestycyjnych i działań „miękkich”.

Dodatkowo zgłaszający wniosek musi podać szacowane koszty eksploatacyjne zgłaszanej inwestycji w 5 kolejnych latach. W kosztorysie należy zawrzeć wszystkie koszty tzn. wziąć pod uwagę konieczność wykonania projektu, uzyskania pozwoleń, koszty obsługi czy utrzymania zgłaszanego przedsięwzięcia.

Jeśli macie pytania dotyczące wykonalności technicznej czy sposobu przygotowania kosztorysu należy kontaktować się z pracownikami Wydziału Inwestycji (pod adresem [email protected] lub numerem telefonu 32 43 48 275 i 32 43 48 276) oraz Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Żory (pod adresem [email protected] lub numerem telefonu 32 43 48 272 albo 32 43 48 290).

Do wniosku można także dodać mapy, szkice, zdjęcia lub inne załączniki, które pomogą w jak najlepszym przedstawieniu zgłaszanego pomysłu. Należy także podać dane kontaktowe osoby zgłaszającej. W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku można zgłosić się do pracowników Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory mailowo na adres [email protected] lub telefonicznie pod nr 32 43 48 176.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 24 lutego 2024