Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

ZUS: Ile można dorobić w czasie wakacji mając rentę rodzinną?

Facebook Twitter

Coraz bliżej do wakacji, wiele uczących się osób myśli o podjęciu pracy w tym czasie. I tu przypomnienie od ZUS-u, jeśli pobierają rentę rodzinną z ZUS, muszą uważać na wysokość limitów. Ich przekroczenie może spowodować, że kwota otrzymywanej renty zostanie zmniejszona albo całkowicie zawieszona.

ZUS

Wpływ na to będzie miał przychód np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą, wyjątek stanowi umowa zlecenie. Aby nie narazić się na zmniejszenie czy zawieszenie renty rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – to kwota 4364,70 złotych.

Na to, czy ZUS zmniejszy lub zawiesi rentę rodzinną, ma wpływ przede wszystkim przychód z tytułu zatrudnienia albo innej działalności, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia będzie miał przychód np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą

– informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Wyjątek stanowi umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26. roku życia, która nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To oznacza, że przychody osiągane z takiej umowy co do zasady nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej.

Przychód będzie miał znaczenie jeśli uczeń, student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, w której jednocześnie jest pracownikiem

– wyjaśnia rzeczniczka.

Aby nie narazić się na zmniejszenie renty rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Od 1 czerwca do końca sierpnia 2022 r. jest to kwota 4364,70 zł brutto. Jeśli przychód będzie wyższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
czyli od czerwca 8105,80 zł brutto, to ZUS może zawiesić wypłacaną rentę.

Natomiast jeśli pensja ucznia lub studenta, pobierającego rentę rodzinną, przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (4364,70 zł), ale nie będzie wyższa jak 130 proc. tego wynagrodzenia (8105,80 zł), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, lecz nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby to kwota 588,19 zł.

Gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia granicznych kwot przychodu zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie osiągającej dodatkowe przychody.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 17 maja 2024