Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Centrum Fraunhofera w Rybniku. To nowoczesny ośrodek badań

Facebook Twitter

W Rybniku powstanie Centrum Projektowe Fraunhofera, będzie działać przy Politechnice Śląskiej. Badania będę skupiać się wokół transformacji energetycznej, nowych alternatywnych paliw czy sztucznej inteligencji.

Politechnika Śląska fot. L.Tyl/rybnik.eu

We wtorek (26.01.) podpisano list intencyjny w tej sprawie, który podpisali wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża, prezydent Rybnika Piotr Kuczera, przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Mieczysław Kieca, dyrektor Biura Związku Adam Wawoczny oraz rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Centrum Projektowe Fraunhofera zostanie utworzone pod nazwą Zaawansowane Inteligentne Technologie dla Zielonej Przyszłości (ang. Advanced Intelligent Technologies for a Green Future). Będzie działać w ścisłej współpracy z Towarzystwem Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych w Monachium oraz Instytutem Fraunhofera ds. obrabiarek i technologii formowaniaw Chemnitz – jedną z największych, najbardziej innowacyjnych i liczących się organizacji naukowych wspierających przemysł w Europie.

Województwo śląskie jest w fazie dynamicznych przemian, z regionu kojarzonego z przemysłem ciężkim wyznaczamy odważną perspektywę dla rozwoju branż wysokich technologii. Ambicją władz województwa jest realizowanie odpowiedzialnej transformacji gospodarczej m.in. poprzez wspieranie rozwoju inteligentnych specjalizacji: zielonej gospodarki, medycyny, przemysłów wschodzących, ICT, energetyki. Plany utworzenia w Rybniku Centrum Projektowego Fraunhofera przy Politechnice Śląskiej doskonale wpisują się w te założenia

– podkreślał w Rybniku Wojciech Kałuża, wicemarszałek Województwa Śląskiego .

Najmocniej zaangażowanym w przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji obszarem w województwie śląskim będzie Subregion Zachodni, w którym jednocześnie zlokalizowana jest filia Politechniki Śląskiej – Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Subregion Zachodni oraz Miasto Rybnik, które jest jego stolicą, są szczególnie zainteresowane nawiązaniem współpracy, ponieważ muszą zmierzyć się z takimi wyzwaniami, jak rewitalizacja terenów i obiektów poprzemysłowych, poprawa jakości środowiska, zwłaszcza powietrza, poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie skutkom suszy

– zaznaczył Mieczysław Kieca, przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

fot.A.Skupień/rybnik.eu

W ramach CPF realizowane będą innowacyjne projekty przyczyniające się do rozwoju całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Kluczową kwestią będzie tu współpraca miasta Rybnika z Politechnikę Śląską w Gliwicach, z którą wiążę wielkie nadzieje. Utworzenie Centrum ułatwiłoby komercjalizację badań, ich transfer, a także wykorzystanie technologii produkcyjnych przez przemysł w województwie śląskim. Ponadto stanowiłoby fundament dla realizowania międzynarodowych projektów badawczych scalających sektor badawczo-rozwojowy, biznesowy i samorządowy.

– dodał prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Nazwa ośrodka – Zaawansowane Inteligentne Technologie dla Zielonej Przyszłości – stanowi jednocześnie zapowiedź działań, które będą w nim podejmowane. W liście intencyjnym wśród kluczowych zagadnień wyróżniono:

  • transformację energetyczną,
  • nowe paliwa alternatywne,
  • technologie wodorowe,
  • zaawansowaną technologię dla zmian strukturalnych,
  • zarządzanie energią,
  • energię odnawialną,
  • sztuczną inteligencję,
  • inteligentny region,
  • innowacyjne przedsiębiorstwa 4.0
  • medycynę cyfrową.

Zakres badań Centrum Projektowego mieści się w Priorytetowych Obszarach Badawczych (POB) realizowanych przez Politechnikę Śląską.

Politechnika Śląska, jako uczelnia posiadająca status badawczej, wspiera rozwój najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie. Poprzez podejmowane działania pomaga wykorzystać potencjał regionu, wynikający z jego położenia. Oczywistym jest fakt, że uczelnia angażuje się w kwestie dotyczące szeroko rozumianej transformacji gospodarczej Śląska, odpowiadając m.in. na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Prowadzone na Politechnice Śląskiej badania, międzynarodowe kontakty oraz dorobek naukowy i doświadczenie pracowników, niewątpliwie przyczynią się do wzmocnienia innowacyjności i doskonałości badawczej. Naszym celem jest zapewnienie najwyższego poziomu merytorycznego oraz wypracowanie i wdrożenie jak najlepszych rozwiązań w ramach planowego Centrum Projektowego Fraunhofera.

– mówi rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Ostateczne określenie obszarów badawczych Centrum nastąpi w toku prac zmierzających do utworzenia jednostki. Zasady sfinansowania powstania Centrum Projektowego oraz kwestie związane z dalszym jego funkcjonowaniem zostaną doprecyzowane na późniejszym etapie, w trakcie procesu negocjowania warunków utworzenia Centrum. Zostaną opisane w umowie zawartej pomiędzy Towarzystwem Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych, a Politechniką Śląską.

Temat będzie wracał w wiadomościach Radia 90 w środę (27.01.).

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj