Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Co chcecie zrobić w Raciborzu? Inicjatywa lokalna 2023

Facebook Twitter

Do 30 stycznia można składać wnioski w ramach Inicjatywy Lokalnej na rok 2023 w Raciborzu. W ubiegłym roku zrealizowano między innymi takie projekty jak strefa relaksu w przedszkolu nr 16 czy zawody Cross Games dla małych i dużych.

fot.raciborz.pl

Inicjatywa Lokalna, podobnie jak Budżet Obywatelski to narzędzie w rękach mieszkańców, które umożliwia Wam wzięcie odpowiedzialności za miejskie środki i realizację Waszych pomysłów na miasto i na otoczenie wokół siebie.

– piszą urzędnicy z Raciborza.

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Miasta Racibórz (bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Urzędu Miasta Racibórz, m.in. w zakresie:

 •  działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • rewitalizacji.

Dobre przykłady roku ubiegłego

W 2022 roku w ramach inicjatywy lokalnej zostały zrealizowane następujące pomysły:

Nowe wejście na tereny rekreacyjno-sportowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Raciborzu
Strażak oczami dziecka – świadomość, bezpieczeństwo, ekologia, zabawa
Strefa relaksu w przedszkolu nr 16 w Raciborzu
Zawody Cross Games dla małych i dużych edycja 2022
Wymiana bramy głównej garażu
Doposażenie placu zabaw przy Zespole Żłobków w Raciborzu
Zielona przystań w ekozakątku
Bliżej natury – letnia szkoła dla dzieci i młodzieży
Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej
Gra terenowa – Słowanieńskie Legendy

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj