Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Czerwionka-Leszczyny: Zbierają pojemniki do utylizacji

Facebook Twitter

Czerwionka-Leszczyny będzie zbierać stare pojemniki na odpady. Można je wystawić przy odbiorze odpadów zmieszanych lub wielkogabarytowych.

Zbierają pojemniki do utylizacji
Fot. Pixabay

Zbierają pojemniki do utylizacji

Kilka tygodni temu radni przyjęli uchwałę porządkującą odbiór śmieci. Zgodnie z nią a także z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach, mieszkańcy na swoich posesjach musza zbierać odpadu do odpowiednich pojemników, zgodnych z polską normą. Przede wszystkim chodzi o kształt pojemników. Nie mogą być okrągłe, musza mieć dwa kółka, ich pojemność nie powinna przekraczać 400 litrów. Muszą być także wykonane z odpowiednich materiałów i być przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pomocą specjalnych uchwytów.

Pojemniki na odpady, które nie są zgodne z polską normą i których mieszkańcy chcieliby się pozbyć, można wystawić przy odbiorze odpadów zmieszanych lub wielkogabarytowych. Na pojemniku powinna widnieć informacja „do utylizacji”. Pojemniki należy wymienić do 31 maja br.

Pojemniki na odpady muszą spełniać normy

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przyjętą przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach uchwałą w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasta Czerwionka-Leszczyny, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów.

Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem: PN-EN 840-1, określając je jako: ruchome pojemniki na odpady – Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych. Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę, są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane są z PEHD – polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury. Zgodnie z powyższymi normami, maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50kg dla pojemników 110/120l oraz 100kg dla pojemników 240l. Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku.

Przeciążony pojemnik może zostać uszkodzony w trakcie odbioru odpadów. Podstawową zasadą doboru pojemnika na odpady jest to, aby wielkość i liczba pojemników dostosowana była do liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz gwarantowała utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji.

Starego typu, metalowe okrągłe pojemniki nie są dostosowane do obecnie obowiązujących norm określających wymagania stawiane pojemnikom na odpady komunalne. Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje między innymi zaginanie pojemnika w czasie odbioru oraz wyłamywanie uchwytów. Może być również przyczyną wypadku w trakcie realizacji odbioru. Nowoczesne pojazdy nie mają możliwości bezpiecznego montażu pojemnika. Zwracamy również uwagę, że często w sklepach oferowane są w sprzedaży pojemniki, które najczęściej okazują się pojemnikami ogrodowymi. Pojemniki ogrodowe nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych ze względów konstrukcyjnych jak i wytrzymałościowych.

Konieczne jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów spełniające wyżej wymienione wymagania. Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na wyżej opisaną Polską Normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą dostosowane do pojazdów specjalistycznych i tym samym nie będą mogły być opróżniane.

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do nas TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj