Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Dobra wiadomość: Traktorem za granicę

Facebook Twitter

Dobra wiadomości dla rolników, będą mogli bez przeszkód uprawiać swoją ziemię po drugiej stronie granicy!

Fot. analogicus \ pixabay.com

Jak informuje UG Godów na swojej stronie, są decyzje w/s zmian przy przekraczaniu granic. Rolnicy posiadający pola uprawne po stronie czeskiej zwolnieni zostali z obowiązku poddania się kwarantannie domowej po przekroczeniu granicy. Ale uwaga, dotyczy to tylko sytuacji, gdy wjeżdżają do Czech, by uprawiać ziemię, a nie np. na zakupy czy w odwiedziny. I kolejna sprawa, bardzo ważna spraw, przekroczenie granicy może nastąpić wyłącznie w otwartych przejściach granicznych tj. Nowe Chałupki, Gorzyczki na A1, Gołkowice.

Powyższe zwolnienie zostało uregulowane w rozdziale 2 paragraf 2 ust. 9 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przeczytaj rozporządzenie – plik PDF.

INFORMACJA

dotycząca procedury postępowania w celu uzyskania zgody na przekroczenie granicy na podstawie § 4a Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. poz. 434 z późn. zm.) dla osób posiadających gospodarstwa rolne po obu stronach granicy.

W celu uzyskania zgody na przekroczenie granicy należy złożyć/przesłać wniosek do właściwego ze względu na miejsce przekroczenia granicy Komendanta Placówki Straży Granicznej.

Wniosek powinien zawierać:

dane personalne wnioskodawcy (należy uwzględnić również osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po stronie państwa sąsiedniego;
datę i miejsce planowanego przekroczenia granicy wraz z uzasadnieniem (np. prace polowe w rejonie znaku granicznego nr … );
adres do korespondencji (adres poczty internetowej).

Uwaga: We wniosku można wskazać określony okres czasu związany z wykonywaniem prac polowych. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą prawo do dysponowania

Komendant Placówki Straży Granicznej przesyła wniosek do Komendanta Głównego Straży Granicznej w celu wydania zgody.

Informacja o udzieleniu zgody na przekroczenie granicy państwowej przekazywana jest do wnioskodawcy oraz właściwego miejscowo Komendanta Placówki Straży Granicznej.

Po uzyskaniu odpowiedniej zgody, osoba wnioskująca każdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 4 godzin, informuje właściwą miejscowo Placówkę Straży Granicznej o zamiarze przekroczenia granicy w uzgodnionym miejscu.

Rekomenduje się, aby wniosek wraz załącznikami w miarę możliwości przesyłany był do Komendanta Placówki SG za pomocą poczty elektronicznej lub fax-u.

Jednocześnie informuje się, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 566) osoby przekraczające granicę w celu wykonania prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy zwolnione są z kwarantanny.

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj