Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Krajowa Administracja Skarbowa szuka funkcjonariuszy

Facebook Twitter

37  etatów czeka na funkcjonariuszy śląskiej KAS. Zgłoszenia tylko do poniedziałku (30.11.). Zakres zadań na stanowiskach w jednostkach obejmuje m.in. obsługę zgłoszeń celnych, kontrolę celną podróżnych, towarów i środków przewozowych, obsługę urządzeń RTG do prześwietlania bagażu, wszczynanie postępowań o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

mat. prasowe

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby, powinny posiadać:

 • obywatelstwo polskie,
 • odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia,
 • co najmniej średnie wykształcenie,
 • nie być karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • mieć nieposzlakowaną opinię.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z kilku etapów. W jego skład wchodzą:

 • weryfikacja formalna złożonych dokumentów,
 • test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym KAS, członkostwa RP w UE oraz
  aktualnych zagadnień politycznych i społeczno-gospodarczych,
 • test sprawności fizycznej, osobowościowej kandydata do pełnienia służby,
 • kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, a także
  sprawdzenie w ewidencjach i innych rejestrach prawdziwości danych
  zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym oraz postępowanie
  sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj