Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Łąki w rezerwatach też się kosi. Czynna ochrona Rezerwatu Łężczok

Facebook Twitter

Czy w rezerwatach przyrody kosi się łąki? Tak. I jest to konieczne. Jednym z istotnych elementów przyrodniczych rezerwatu przyrody Łężczok są właśnie łąki. Ich utrzymanie w krajobrazie rezerwatu wymaga systematycznego dbania o to co tam rośnie.

Czynna ochrona Rezerwatu Łężczok

Utrzymanie łąk w krajobrazie rezerwatu wymaga systematycznego wykaszania. Zapewnia to stabilność zbiorowisk łąkowych oraz nie dopuszcza do ich zarastania przez krzewy i drzewa.

Ekosystemy łąkowe w krajobrazie rezerwatu wymagają prowadzenia czynnej ochrony, właśnie w postaci ich wykaszania

– tłumaczy Natalia Zapała, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Natalia Zapała: Rezerwat przyrody Łężczok tworzy mozaika siedlisk naturalnych i półnaturalnych, które ukształtowały się w wyniku wielowiekowej, tradycyjnej gospodarki stawowej. Występujące tu układy przyrodnicze to stawy hodowlane zaadaptowane do życia przez roślinność i ptaki, otaczające je, bogate gatunkowo lasy łęgowe oraz bujne łąki. Jednym z ważniejszych zadań jest koszenie zarastających intensywnie łąk, które są zbiorowiskami roślinnymi niestabilnymi ekologicznie i podlegają stałej sukcesji w kierunku leśnym. Czynna ochrona łąk to element gwarancji wysokiej bioróżnorodności rezerwatu.

Coroczne koszenia przyczyniają się do utrzymania zbiorowisk łąkowych i wielu gatunków owadów z nimi związanych. Dobór terminów i sposobu koszenia, podyktowany jest potrzebą ochrony nie tylko owadów, ale również licznie występującego tam i przepięknie kwitnącego na fioletowo zimowita jesiennego.
Czynna ochrona łąk to element gwarancji wysokiej bioróżnorodności rezerwatu – informuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Zobaczcie jak z lotu ptaka wygląda Łężczok

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 6 grudnia 2023