Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Nabór do Rybnickiej Rady Kobiet

Facebook Twitter

Do 27 stycznia można zgłaszać kandydatki. Wybrane zostaną 4 przedstawicielki organizacji, która w 2021 roku działać będzie w nowej formule. Kandydatki muszą być mieszkankami Rybnika lub być związane pracą zawodową czy działaniami na rzecz miasta i mieć ukończone 16 lat w dniu zgłoszenia do Rady.

Zgłoszenia mogą być dokonywane indywidualnie lub przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz kobiet. Kandydatura zgłaszana indywidualnie musi być poparta rekomendacjami, poświadczającymi zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawionymi przez organizacje pozarządowe, instytucje lub grupę co najmniej 10 osób fizycznych.

Zgłoszenie zawierające opis kandydatki należy przesłać na adres Urzędu Miasta Rybnika
(ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik) lub złożyć w kancelarii urzędu, do 27 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Rybnika).

Weryfikacji kandydatek dokona 3-osobowa Komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika. Informacja o decyzji Komisji zostanie podana do publicznej wiadomości do 12 lutego br.

Nabór ogłoszony został na podstawie nowego Regulaminu Rybnickiej Rady Kobiet, przyjętego zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika z 5 stycznia 2021 r. Dokument opracowany został w związku z reorganizację struktury i zasad funkcjonowania RRK po rezygnacji większości członkiń z pełnionej funkcji w połowie kadencji. Chęć kontynuacji pracy wyraziły dwie osoby z poprzedniej rady – Hanna Kustra i Barbara Płaczek.

Zgodnie z nowym regulaminem skład rady będzie tworzyć 7 kobiet – 3 będą wskazane przez Prezydenta Miasta (w tym 2 panie, które nie zrezygnowały z poprzedniej Rady), a 4 zostaną wybrane spośród kandydatek zgłoszonych w ramach naboru. Zadania nowej Rady w dalszym ciągu dotyczyć będą działań na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji. W katalogu najważniejszych aktywności znajdą się także działania w obszarze:

• ochrony zdrowia i walki ze smogiem,
• przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• szeroko rozumianych spraw kobiet i polityki równościowej,
• edukacji seksualnej mieszkańców Rybnika,
• przeciwdziałania cyberprzemocy,
• przeciwdziałania innym zagrożeniom cybernetycznym, dotyczącym dzieci i młodzieży.

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do nas TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2 marca 2021