Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Nowy komendant śląskiej policji

Facebook Twitter

Nowy komendant śląskiej policji. Funkcję objął inspektor dr Tomasz Michułka. 2 lutego br. został oficjalnie powołany na stanowisko przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego. Uroczystego wprowadzenia nowego szefa śląskich policjantów dokonał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor dr Rafał Kochańczyk.

Nowy komendant śląskiej policji
Fot. slaska.policja.gov.pl

Nowy komendant śląskiej policji

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Zastępcy Komendanta Głównego Policji i wprowadzenia sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po odczytaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiło powitanie ze sztandarem przez nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Po chwili inspektor dr Tomasz Michułka złożył meldunek Zastępcy Komendanta Głównego Policji inspektorowi dr. Rafałowi Kochańczykowi o objęciu obowiązków na tym stanowisku. Komendant wręczył również oficerowi decyzję o zmianach kadrowych.

Obejmujący stanowisko Pierwszego Policjanta śląskiego garnizonu inspektor dr Tomasz Michułka podziękował za pokładane w nim zaufanie i powierzenie mu misji kierowania największym polskim garnizonem Policji. Nowy komendant podkreślił, że „Policja to społeczeństwo, a społeczeństwo to Policja” (Robert Peel), nawiązując w ten sposób do tego, że Policja może dobrze realizować swoje zadania tylko w ścisłym partnerstwie ze społeczeństwem, opartym na zaufaniu i wzajemnej życzliwości.

Następnie swoje wystąpienia okolicznościowe wygłosił gość honorowy, Wojewoda Śląski Marek Wójcik

Wojewoda Śląski życzył nowemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach samych sukcesów i podkreślił, że funkcję tę pełnić będzie osoba doświadczona i odpowiedzialna, i zaznaczył, że liczy na owocną współpracę w przyszłości, a także na to, że wszystkie problemy, które się pojawią, będą na bieżąco sprawnie rozwiązywane.

Z dniem 2 lutego 2024 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oficjalnie powołał inspektora dr. Tomasza Michułkę na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Z tym samym dniem inspektor Mariusz Krzystyniak zakończył pełnienie powierzonych mu 13 stycznia br. obowiązków kierowania śląskim garnizonem Policji i powrócił do sprawowania swojej funkcji na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Nowy komendant śląskiej policji/ Fot. slaska.policja.gov.pl

Nowy komendant śląskiej policji – Inspektor dr Tomasz Michułka

Inspektor dr Tomasz Michułka urodził się w 1971 roku w Świebodzicach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Posiada tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Jego droga zawodowa rozpoczęła się w lutym 1995 roku, kiedy to wstąpił w szeregi łódzkiej Policji. Od samego początku służby związany był z pionem kryminalnym, gdzie zajmował stanowiska aplikanta, policjanta, młodszego asystenta oraz asystenta. Zaangażowanie, umiejętności organizacyjne oraz skuteczność w zwalczaniu przestępczości kryminalnej zdobyły uznanie wśród kolegów oraz przełożonych czego skutkiem było powierzenie panu inspektorowi szeregu stanowisk kierowniczych.

Od 2000 roku zajmował stanowiska funkcyjne – Kierownika Sekcji oraz Kierownika Referatu Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, a następnie Naczelnika Sekcji Kryminalnej IV Komisariatu Policji w Łodzi. W 2005 roku mianowany został na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Polcji w Łodzi, a po trzech latach w 2008 roku stanął na jego czele jako Naczelnik Wydziału Kryminalnego.

W lutym 2014 roku inspektor Tomasz Michułka został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Systematycznie rozwijane umiejętności, oraz wielowymiarowe kompetencje pozwoliły w 2016 roku na objęcie stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

Komendant był wielokrotnie odznaczany, otrzymał między innymi:

  • Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę,
  • Złotą Odznakę Zasłużony Policjant,
  • Medal Pro Patria,
  • a także Odznakę Pamiątkową Akcji „Burza”.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 23 maja 2024