StartWiadomości Wiadomości dnia

Po kontrolach, Pawłowice wybudują nowy PSZOK

Nowoczesny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK, zajmie około 11 arów (0,11 hektara). Według niego teren zostanie wybrukowany i zadaszony. Odpady gromadzone w kontenerach będą zabezpieczone przed opadami deszczu, czy śniegu, a ich rozmieszczenie umożliwi bezpieczne manewrowanie samochodami, również dużymi pojazdami wywożącymi kontenery. Szlaban ograniczy możliwość oddawania w Pawłowicach odpadów należących do mieszkańców innych gmin oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Punkt Selektywny Zbierania Odpadów przyjmuje:

  • papier,
  • szkło,
  • tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi,
  • odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz,
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony.

Taki warunek spełnia tylko PSZOK na terenie GZK. Dodatkowo mieszkańcy mogą jeszcze oddać tu popiół i świetlówki. PSZOK nie jest składowiskiem śmieci ani sortownią odpadów. Nie można tu składować odpadów komunalnych zmieszanych.

Segregowane śmieci są tu gromadzone tylko tymczasowo, aby mieszkańcy mieli alternatywę i nie musieli przetrzymywać ich w swoich domach, czy pozbywać się ich w sposób nielegalny. Wypełnione kontenery są sukcesywnie wywożone poza teren gminy przez firmę wybraną do obsługi PSZOK- u. Nadzór nad Punktem pełnią pracownicy Gminnego Zespołu Komunalnego oraz Urzędu Gminy. W ubiegłym roku mieszkańcy oddali tu 988 ton odpadów.

wizualizacje: Studio Architektury BOBER z Radlina:

Czytaj też: Pawłowice: Głośny protest mieszkańców przed Urzędem Gminy [WIDEO,FOTO]

Zostaw komentarz