Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Straż graniczna szuka chętnych do pracy

Facebook Twitter

Kolejny nabór do służby w straży granicznej. Śląski Oddział z siedzibą w Raciborzu planuje przyjąć w swoje szeregi 20 osób. Już teraz osoby zainteresowane służbą w formacji mogą przystąpić do rekrutacji.

Straż Graniczna poszukuje osób komunikatywnych, kreatywnych, zdyscyplinowanych, odpornych na stres, lubiących wyzwania, takich które są gotowe na podjęcie odpowiedzialnych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa.

Kandydat ubiegający się do służby musi spełniać następujące wymogi:

  • posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie
  • nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie
  • być sprawnym fizycznie i mieć dobry stan zdrowia
  • korzystać z pełni praw publicznych
  • posiadać predyspozycje psychologiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej

Osoby, który chcą wstąpić w szeregi Śląskiego Oddziału Straży Granicznej muszą osobiście złożyć podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej wraz z kwestionariuszem osobowym i kserokopiami dokumentów, które wymienione są na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Ponadto każdy kandydat na funkcjonariusza poddawany jest dwuetapowemu procesowi rekrutacyjnemu, który ma na celu wyłonić osoby, które będą w stanie sprostać odpowiedzialnej, trudnej, ale i bardzo interesującej służbie. I etap rekrutacji składa się z wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej i badania psychologicznego, dodatkowo wobec każdego kandydata przeprowadzane jest badanie psychofizjologiczne. Natomiast II etap rekrutacji to egzamin, w ramach którego kandydaci do służby rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i języka obcego, przystępują do testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej, a następnie poddawani są badaniom lekarskim. Nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczynając służbę kierowani są do ośrodka szkolenia Straży Granicznej w trakcie którego nabywają podstawowe kompetencje i umiejętności w zakresie różnych dziedzin. Po pomyślnym zdaniu egzaminów końcowych funkcjonariusze wracają do swoich komórek organizacyjnych i pod okiem starszych kolegów zaczynają realizować obowiązki służbowe.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

  • pod nr telefonu: (32) 414-44-41
  • e-mail: nabor.slosg@strazgraniczna.pl
  • strona internetowa

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 14 maja 2021