Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Szykują się modernizacje kolejnych odcinków dróg w powiecie raciborskim

Facebook Twitter

Szykują się modernizacje kolejnych odcinków dróg w powiecie raciborskim. Waśnie zostały podpisane umowy na modernizacje dwóch odcinków, w Ponięcicach oraz w Strzybniku.

Modernizacje kolejnych odcinków dróg w powiecie raciborskim
Fot. powiatraciborski.pl

Modernizacje kolejnych odcinków dróg w powiecie raciborskim

Jedno zadanie obejmuje modernizację odcinka drogi powiatowe od DK 45 do skrzyżowania z ul. Szkolną w Ponięcicach. Wyremontowane będą warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, wzmocniona podbudowa oraz pobocza.

Kolejny projekt to modernizacja odcinka drogi powiatowej wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w sołectwie Strzybnik, od skrzyżowania z drogą powiatową do ul. Parkowej . Ten odcinek zyska nową nawierzchnię, utwardzone zostaną pobocza powstaną nowe zjazdy. termin zakończenia robót wyznaczono na grudzień tego roku. Koszt prac to około 2 mln złotych, 3/4 to dotacja z fundusz leśnego.

1) zadanie pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3520S od DK 45 do skrzyżowania z ul. Szkolną w Ponięcicach” obejmuje roboty na odcinku o długości 1580 mb, polegające głównie na remoncie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wraz z niezbędnym wzmocnieniem podbudowy, umocnieniem i utwardzeniem poboczy gruntowych, dostosowaniem nawierzchni zjazdów, regulacją elementów odwodnienia i profilowaniem rowów.

  • Szacunkowy koszt realizacji zadania to: 1 460 000,00 zł,
  • Kwota dofinansowania z Funduszu leśnego to: 1 168 000,00 zł,
  • Udział własny to: 292 000,00 zł współfinansowany ze środków Powiatu Raciborskiego w kwocie 146 000,00 zł oraz środków Gminy Rudnik w kwocie 146 000,00 zł.

2) zadanie pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3523S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Strzybnik, obrębie geodezyjnym Strzybnik” obejmuje roboty na odcinku o długości 840 mb, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3503S do ul. Parkowej w Strzybniku (początek terenu zabudowanego), polegających głównie na wykonaniu nowych warstw nawierzchni jezdni, umocnieniu i utwardzeniu poboczy gruntowych, dostosowaniu nawierzchni zjazdów oraz wykonaniu nowego oznakowania.

  • Szacunkowy koszt realizacji zadania to: 513 500,00 zł,
  • Kwota dofinansowania z Funduszu leśnego to: 303 500,00 zł,
  • Udział własny Powiatu Raciborskiego to: 210 000,00 zł sfinansowany ze środków pochodzących z dofinansowania Województwa Śląskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Planowany termin zakończenia zadań to 11.12.2023 r.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj