Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

ZDW: Przebudowa DW 935 od Raciborza do Rzuchowa będzie zakończona w czerwcu

Facebook Twitter

"W połowie tego roku zakończy się przebudowa DW 935 od kanału Ulga w Raciborzu do Rzuchowa" - informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, zarządca tej trasy. To droga biegnąca od Raciborza w stronę Rybnika, ważna arteria w naszym regionie.

fot. zdw.katowice.pl

Przed drogowcami jeszcze przebudowa przejazdu kolejowego, budowa sygnalizacji świetlnej i ułożenie mas bitumicznych na części przebudowywanego odcinka. Cały jest jeszcze mocno nieuporządkowany, choć część robót jest już ukończona. Koszt tej inwestycji to ponad 103 mln zł. Kwota ta pochodzić będzie w całości z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

fot. zdw.katowice.pl

Jak podaje ZDW w ramach tego przedsięwzięcia wykonane dostały takie prace jak:

 • ujednolicenie szerokości jezdni,
 • przebudowa istniejącej konstrukcji jezdni z dopuszczeniem nacisku na pojedynczą oś 11,5 tony,
 • przebudowa i korekta geometrii istniejących skrzyżowań,
 • przebudowa oraz budowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych,
 • przebudowa zjazdów, przebudowa i budowa zatok autobusowych,
 • instalacja elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów uspokojenia ruchu,
 • przebudowa i prace na obiektach mostowych,
 • budowa elementów odwodnienia pasa,
 • zabezpieczenie i przebudowa wszystkich kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej,
 • przebudowa sieci uzbrojenia terenu i inne,
 • instalacja ekranów akustycznych,
 • budowa kanałów technologicznych,
 • budowa oświetlenia ulicznego.

fot. zdw.katowice.pl

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 7 czerwca 2023