Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

ZUS: Wnioski o zwolnienie ze składek za listopad 2020 tylko do niedzieli (31.01.)

Facebook Twitter

Tylko do niedzieli (31.01.) można składać wnioski o zwolnienie ze składek zusowskich za listopad 2020.Z tej możliwości może skorzystać m.in. branża sprzedaży detalicznej oraz gastronomiczna. Wnioski mogą być składane tylko elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Fot. archiwum ZUS

Ze zwolnienia ze składek za listopad w ramach Tarczy antykryzysowej 6.0 może skorzystać przedsiębiorca, jeśli spełni kilka warunków, czyli rodzaj przeważającej działalności na 30 września 2020 r. miał oznaczony kodem PKD wymienionym w Tarczy, był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r., przychód z przeważającej działalności, który uzyskał w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r. i złożył deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że był zwolniony z tego obowiązku). Oczywiście wniosek musi złożyć w terminie, najpóźniej 31 stycznia 2021 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad można było składać od 30 grudnia 2020 r. Ze wsparcia mogą korzystać przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD, m.in. chodzi o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu, fizjoterapeutów), uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad. Jednym z warunków jest spadek przychodu o co najmniej 40% w listopadzie 2020 r. w porównaniu z sytuacją w listopadzie rok wcześniej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku ZUS zwalnia z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za listopad 2020 roku

– mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Należy pamiętać, że ZUS sprawdza zgodność kodu PKD na wniosku z danymi z rejestru REGON na 30 września 2020 r. Jeśli płatnik zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG/KRS po 30 września 2020 r. (z datą obowiązywania wstecz) na taki, który uprawnia do uzyskania pomocy, to ZUS nie będzie mógł uznać, że płatnik spełnił warunek prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na 30 września 2020 r. ZUS może uznać tylko zmiany zgłoszone do 30 września 2020 r.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj