Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Czas na twoją miejscowość: Rybnik ma Park Kulturowy i Galerię, gdzie pokazywana będzie wielka sztuka

Facebook Twitter

O utworzonym w Rybniku Parku Kulturowym i nowym miejscu, gdzie można obcować z sztuką - mówimy w cyklu "Czas na twoją miejscowość". Zabieramy was do Rybnika.

Czas na twoją miejscowość - czas na Rybnik

Czas na twoją miejscowość – Rybnik chroni zabytki i tworzy Park Kulturowy

Rybnik jest jedynym miastem na Śląsku powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w którym udało się wytyczyć obszar Parku Kulturowego.

Na lutowej sesji radni podjęli decyzję o stworzeniu zapisów, które regulują, jak ma wyglądać centrum miasta

– mówi Henryk Mercik Miejski Konserwator Zabytków w Rybniku:

Henryk Mercik: Czym jest Park Kulturowy? To nie jest park krajobrazowy, to nie jest w ogóle park w rozumieniu potocznym. Park Kulturowy jest jedną z pięciu obowiązujących w Polsce form prawnej ochrony zabytków. Nazwa park bierze się stąd, że jest to nazwa obszarowa. Obejmujemy tą formą ochrony obszary wyjątkowe, nie tylko w skali miasta, ale takie, które się wyróżniają nas w skali regionu. 44 proc. obiektów zabytkowych to obiekty, które znajdują się na obszarze parku. Tak naprawdę jesteśmy na obszarze zupełnie wyjątkowym, bo przede wszystkim cała historia Rybnika tu się dzieje.

Mówimy o okresie od Średniowiecza, bo mamy tu pozostałość po tym okresie, czyli gotycki zabytek – kościół na Górce – a kończymy na absolutnie wyjątkowych obiektach z czasów PRL-u, wpisanych również do rejestru zabytków, a które kojarzone są z Rybnikiem daleko poza jego granicami. Mówię tutaj o Teatrze Ziemi Rybnickiej, czy sąsiednim Okrąglaku. (…) Park Kulturowy tworzymy celem zachowania ładu przestrzennego, bo wiemy że na tym terenie są nie tylko zabytki, ale także obiekty współczesne. Chcemy zachować ład, harmonię i to jest narzędzie, które się Rybnikowi należy. (…)

Decyzją prezydenta Piotra Kuczery do dwóch lat został wydłużony czas na dostosowanie się przedsiębiorców do przepisów, które wejdą w życie. Zdaniem Mercika to wystarczająco dużo czasu, by wprowadzić zmiany:

Henryk Mercik: Myślę, że dwa lata to jest długi okres przystosowawczy. Przez te dwa lata i tak większość tych urządzeń będzie odświeżana czy wymieniana. Powiem tak: z jednej strony należy patrzeć na to pozytywnie, bo jest bardzo dużo dobrych przykładów jeśli chodzi o reklamę na obszarze centrum Rybnik, którymi możemy się chwalić. I nawet jeśli one co do milimetra czy centymetra, czy do odcienia nie spełniają tych dość precyzyjnych zapisów parkowych, to wiadomo, że nie po to stworzyliśmy Park Kulturowy, żeby stanowiły one formę opresji, tylko po to, żeby ten ład osiągnąć. To jest nasz cel. Natomiast po tych dwóch latach trzeba będzie sprawdzić, czy są rażące przykład niedostosowania się. Ale tak naprawdę dotyczy to tego, co jest bardzo jaskrawe, wielkoformatowe, przeskalowane. (…)

Konserwator zabytków w Rybniku

Henryk Mercik miejski konserwator zabytków w Rybniku

Obcujemy ze sztuką. Poznajemy dzieła wybitnych twórców. Czas na twoją miejscowość w Rybniku

Także na terenie Parku Kulturowego, powstała instytucja o potrzebie której środowiska artystyczne mówiły od lat. 9 marca zainauguruje działalność Galeria Sztuki Rzeczna. Z jej kierowniczką Niną Gibą rozmawiał Arkadiusz Żabka:

Nina Giba: To na pewno jest bardzo nowoczesny obiekt, który sam w sobie podnosi prestiż naszego miasta. Czym będzie? Mam nadzieję, że takim miejscem trzeciego wyboru dla mieszkanek i mieszkańców ROW-u, a to znaczy, że po restauracji i po kinie zechcą wybrać właśnie naszą ofertę artystyczną, kulturalną, edukacyjną. Naszym celem jest przede wszystkim edukacja w zakresie sztuk wizualnych i chcemy to czynić nie tylko poprzez dobór programu artystycznego, który będzie miał odzwierciedlenie w wystawach, ale także przez warsztaty, wykłady, oprowadzania kuratorskie i autorskie. (…)

Na otwarcie Galeria Sztuki Rzeczna przygotowuje dwie wyjątkowe wystawy. Wernisaż wystawy rybnickiego rzeźbiarza Adolfa Ryszki oraz wernisaż wystawy fotograficznej Chrisa Niedenthala – światowej sławy fotoreportera:

Nina Giba: Właśnie montowana jest wystawa Adolfa Ryszki, jednego z prowodyrów powstania galerii. Ponieważ włodarze naszego miasta uznali, że mamy dwóch wybitnych, znanych w całym świecie profesorów, rzeźbiarzy – już nieżyjących  – a pochodzących z Rybnika, a nie mamy ani jednego obiektu ich autorstwa, który w mieście przypominałby o ich dziedzictwie. I teraz mamy galerię, która doskonale nadaje się do tego, by prezentować rzeźbę i pierwszym krokiem jest zorganizowanie bardzo dużej, przekrojowej wystawy prac – nie tylko rzeźb, ale także rysunków profesora Adolfa Ryszki.

Radio 90: Drugą wystawą, która towarzyszy otwarciu, jest wystawa wyjątkowych fotografii…

Nina Giba: Tak to ogromna, przekrojowa wystawa podsumowująca 50 lat aktywności fotoreportera Chrisa Niedenthala. Jest to też 50 lat naszej historii współczesnej – historii Polski i Europy. To historia tego, skąd pochodzimy, historia komunizmu i osób odpowiedzialnych za ten ustrój. Gratka nie tylko dla osób zainteresowanych sztukami wizualnymi, ale po prostu naszą historią współczesną i reportażem. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że 9 marca, na otwarciu wystawy Chris  Niedenthal będzie osobiście. Następnego dnia będzie można przyjść na jego autorskie oprowadzanie i staramy się, by autor oprowadzał także raz w miesiącu do końca trwania tej wystawy, która zaplanowana jest do 31 maja.

Do końca roku w Galerii Sztuki Rzeczna będzie można oglądać rzeźby Adolfa Ryszki. Rozmawialiśmy z kuratorem wystawy dr Jarosławem Pajkiem, kierownikiem działu wystaw i kolekcji wystaw w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, skąd przyjechały do Rybnika dzieła rybnickiego rzeźbiarza:

Jarosław Pajek: Bardzo się cieszę, że doszło do tej wystawy i że doszło do niej tutaj w Rybniku. To, że Adolf Ryszka pochodził z tych stron, że urodził się w Popielowie, to jest ważny moment, bo on jakby wraca do macierzy, wraca do swojego miejsca urodzenia. To, że możemy go uczcić i wspomnieć go taką wystawą, to jest duża sprawa i wielkie wydarzenie.

Radio 90: Adolf Ryszka pracował i w brązie i w gipsie, nie było materiału, którego się bał dotknąć…

Jarosław Pajek: Artysta rangi Adolfa Ryszki, to artysta, który potrafi posługiwać się wieloma technika rzeźbiarskimi. Dla niego techniki rzeźbiarskie typu praca w kamieniu, w ceramice, w gipsie, w brązie nie miały tajemnic. On był mistrzem tych wszystkich technik. Był też świetnym rysownikiem, świetnym malarzem. (…)

Jarosław Pajek

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj