Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Drogowe inwestycje w powiecie raciborskim

Facebook Twitter

Kolejne inwestycje drogowe powiatu raciborskiego na liście zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Są nimi przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Głównej w Kobyli oraz odcinka drogi powiatowej ul. Doktora Rostka i Krzanowickiej w Borucinie. Zakres prac obejmuje głównie przebudowę jezdni, części chodników, skrzyżowań oraz zjazdów z drogi.

fot.www.powiatraciborski.pl

Wstępny koszt przebudowy drogi w Kobyli wynosi 3 531 363 zł, w tym planowane środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych to 55% z w/w kwoty, co przekłada się na dofinansowanie w wysokości 1 942 249 zł. Pozostałe koszty zostaną sfinansowane po połowie przez Powiat i Gminę Kornowac.

Prace zostaną wykonane od cieku wodnego Żabnica w kierunku Miasta Racibórz do rejonu budynków przy ul. Głównej 123 i 126 w Kobyli. Zakres obejmuje głównie przebudowę jezdni, części chodników, skrzyżowań oraz zjazdów z drogi, odtworzenie poboczy, a także roboty dotyczące urządzeń odwadniających wraz z wyprofilowaniem skarp rowów przydrożnych.

fot.www.powiatraciborski.pl

Z kolei szacunkowy koszt przebudowy drogi powiatowej w Borucinie to 1 798 464 zł. Na tym zadaniu również planuje się dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 55% tj. w kwocie 989 155 zł, natomiast tzw. udział własny zostanie sfinansowany po połowie przez Powiat i Gminę Krzanowice. Inwestycja w Borucinie będzie prowadzona od skrzyżowania z ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic.

Roboty drogowe obejmą przebudowę jezdni, skrzyżowań oraz zjazdów z drogi, wykonanie chodnika od skrzyżowania z ul. Bończyka do ostatniego budynku w Borucinie, a także odtworzenie poboczy, wymianę i uzupełnienie elementów odwodnienia drogi.

fot.www.powiatraciborski.pl

Postepowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na oba w/w zadania, Powiat zamierza przeprowadzić po podpisaniu umów o dofinansowanie, co winno nastąpić na przełomie I i II kwartału 2021r. Zadania te planuje się zakończyć w IV kwartale przyszłego roku.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj