Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Dzień Pozytywnych Wiadomości w Radiu 90: Opieka wytchnieniowa dla mieszkańców Gorzyc i Godowa

Facebook Twitter

Opieka wytchnieniowa dla mieszkańców Gorzyc i Godowa. Nie trzeba się tłumaczyć po co i dlaczego, wystarczy zgłosić potrzebę. To jest pomoc dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, którą koordynuje Centrum Integracji Społecznej z Gołkowic. I to jest kolejna dobra wiadomość w Dniu Pozytywnych Wiadomości w Radiu 90.

fot.pixabay.com

Jak tłumaczy Irena Przybylska- Kołodziejczyk, kierująca centrum w Gołkowicach, pomoc będzie przychodzić do domu, ale mają nadzieję, że w przyszłości w ich siedzibie przy ulicy Celnej będzie miejsce na takie wsparcie:

Irena Przybylska- Kołodziejczyk: Nie pytają opiekunów po co chcą mieć chwilę wolnego, jeśli spełniają kryteria formalne dostaną wsparcie: mogą załatwić sprawy urzędowe, iść na zakupy czy po prosu odpocząć. Promocja opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gorzyc i Godowa ruszyła w lutym i codziennie są telefony z pytaniami jak z niej skorzystać.

Nie ma wątpliwości, że taka jest potrzeba. Rodzice czy opiekunowie osób niepełnosprawnych potrzebują odpoczynku, potrzebują też rozmów z psychologiem, czy specjalistami, którym mogą zadać pytania odnośnie pielęgnacji, rehabilitacji czy diety dziecka. I tutaj też mają obiecane wsparcie.

Czym jest opieka wytchnieniowa?

Opieka wytchnieniowa to bezpłatna forma wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Polega na zapewnieniu opieki nad osobą ze stwierdzoną niepełnosprawnością w sytuacji, gdy jej rodzic lub opiekun, z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność odpoczynku czy załatwienia jakichś codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie. Korzystanie z opieki wytchnieniowej nie wpływa na wysokość świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku opiekuńczego dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Dla kogo jest przeznaczona opieka wytchnieniowa?

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami niepełnosprawnymi po 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

– poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Dodatkowo w ramach projektu oferowane jest bezpłatne poradnictwo specjalistyczne psychologiczne i terapeutyczne oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Z projektu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Godów i Gminy Gorzyce.

Ilość bezpłatnych godzin opieki wytchnieniowej dla 1 osoby: 240 godzin w ciągu roku.

Okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2021 r.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Centrum Integracji Społecznej w Godowie, ul. Celna 51, 44-341 Gołkowice; tel. 575 300 928; cisgodow@wp.pl

Realizator programu:

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój”, ul. Mazowiecka 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj