Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Dziś (31.05.) obchodzimy Dzień Bociana Białego

Facebook Twitter

31 maja w Polsce jak i na świecie obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Święto zostało ustanowione przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura.

Fot. pixabay. com / blickpixel

Bocian Biały Ciconia ciconia podlega ścisłej ochronie  i figuruje w załączniku tzw. ptasiej dyrektywy, czyli  I Dyrektywy  2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. W krajach Unii Europejskiej podlega ochronie w ramach sieci Natura 2000.

Dla podtrzymania i zachowania bociana białego niezbędne jest utrzymanie i odtworzenie terenów stanowiących atrakcyjne żerowiska dla tego gatunku, takich jak: żyzne łąki, obrzeża stawów czy tereny zalewowe rzek. Rozwój intensywnego rolnictwa przemysłowego, osuszanie terenów podmokłych czy zarastanie łąk na skutek braku ich użytkowania, powoduje zanikanie bocianich legowisk i żerowisk.

Polska to europejska ostoja bociana białego. Szacuje się, że w naszym kraju gniazduje około 50 000 par bocianów, a co czwarty przedstawiciel tego gatunku jest urodzonym Polakiem. Bioróżnorodność, klimat i środowisko tworzy idealne miejscem do lęgu i chowu młodych piskląt.

Najczęściej bocianie siedliska można spotkać na terenach rolniczych, blisko dolin rzecznych i w pobliżu siedzib ludzkich. Bliskie sąsiedztwo bocianich gniazd, sprzyja wzmożonemu zainteresowaniu okolicznych mieszkańców. Do organów ochrony przyrody wpływają liczne zgłoszenia, o sytuacjach w których lęg lub stan gniazd jest zagrożony. Jednym z działań ochronnych prowadzonych przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska jest stawianie platform pod gniazda bocianie na słupach betonowych, mających zastąpić gniazda zlokalizowane w miejscach niebezpiecznych, na przykład na obumierających topolach czy słupach elektroenergetycznych. Prowadzenie takich prac możliwe jest dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych.

Czytaj także:

Zobacz bocianie wideo:

Więcej:

Polecamy:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 20 lipca 2024