Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Kochasz zwierzęta? Weź udział w konkursie fotograficznym z DK w Rybniku-Niewiadomiu

Facebook Twitter

"Kocham zwierzęta, bo..." to X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego organizowanego przez Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu. Zdjęcia można przesyłać do 24 maja.

fot. pixabay.com

Celem Konkursu jest:

  • przedstawienie zwierząt jako przyjaciół człowieka,
  • uwrażliwienie na ich los,
  • przypomnienie o konieczności dobrego traktowania i opiekowania się zwierzętami,
  • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób od 16 lat. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 fotografie. Nie można zgłaszać do Konkursu prac, które brały udział we wcześniejszych edycjach.

Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić warunki:

  • dostarczyć fotografie w formie papierowej (minimalny format 20 x 30 cm). Prace należy przesłać w usztywnionej kopercie na adres organizatora: ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik;
  • dostarczyć fotografie w wersji elektronicznej (zapisane w formacie JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi) e-mailem na adres dziennikarski@onet.pl;
  • dostarczyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii oraz zgodę na nieodpłatne ich wykorzystanie i na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu, znajdziesz je TUTAJ.

Mile widziany jest komentarz do fotografii.

Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa, w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywanie zmian oryginalnej kompozycji fotografii (z wyjątkiem kadrowania). Dopuszcza się fotografie poddane delikatnej modyfikacji polegającej na korekcie kontrastu, nasycenia, ostrości, barw. Fotografie noszące wyraźne znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej bądź  elektronicznej zostaną zdyskwalifikowane.

Ogłoszenie wyników: 18 czerwca 2021r.

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wyniki i nagrodzone fotografie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz przekazane do lokalnych mediów. Nagrodzone i najciekawsze fotografie zamieszczone zostaną na wystawie pokonkursowej w Galerii Organizatora (ul. Mościckiego 15). Pula nagród do podziału przez Jurorów wynosi 1 500 złotych.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 5 marca 2021