Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

„Okno na świat” w wodzisławskiej oświacie. „To cyfrowa rewolucja poprzez ewolucję”

Facebook Twitter

To będzie rewolucja w systemie oświaty w Wodzisławiu Śląskim. Tamtejsza Rada Miasta przyjęła strategię rozwoju oświaty na lata 2022-2026. Dokument określa kierunki i cele edukacyjne, obejmuje bardzo wiele zmian. Jednym z jego elementów jest projekt Okno na świat.

To cyfrowa rewolucja poprzez ewolucję

– mówi prezydent Wodzisławia Śląskiego:

Mieczysław Kieca: Projekt zakłada nie tylko doposażenie wodzisławskich placówek w infrastrukturę informatyczną, bo to jest podstawa, ale zakłada przede wszystkim wzmocnienie kompetencji uczniów, czyli przystosowanie uczniów naszej wiedzy i kompetencji do wyzwań XXI wieku, zwiększenie nacisku na nauki ścisłe, nauki wykorzystywane i prowadzone w inny sposób projektowy, z wykorzystaniem innego systemu oceniania kształtującego, z wykorzystaniem takich metod badawczych na zajęciach abyśmy poprzez sztukę, technologię, innowację z elementami matematyki poznawali świat.

Mieczysław Kieca

Jakie są najważniejsze założenia projektu?

Mieczysław Kieca: Założenie jest takie, że przechodzimy na inny model kształcenia, wzmacniamy kompetencje które dzisiaj są kluczowe, kreatywność, logiczne myślenie, krytyczne myślenie, umiejętność wyciągania wniosków, mocniejsza praca projektowa i kompetencje oparte na naukach ścisłych, które dzisiaj są nieodzowne patrząc na rozwój techniki i technologii, on jest bardzo dynamiczny i szybciej galopujący niż zmiany programowe. Chcemy aby te kompetencje posiać w przyszłości wodzisławskich uczelni.

fot.Victoria_Borodinova/pixabay.com

Projekt ma zostać wprowadzony w wodzisławskich szkołach w ciągu najbliższych trzech lat. Co zmieni się dla samych uczniów?

Mieczysław Kieca: Zakładamy m.in. takie zmiany jak wprowadzenie dni projektowych w szkołach, próbę odejścia tam gdzie to możliwe od tradycyjnych 45. minutowych lekcji, zajęcia interdyscyplinarne, inne podejście do uczenia się, nie tylko testowanie i oceny ale takie testy opisowe, gdzie będziemy na pewnym etapie poznawali swoje braki wiedzy i mogli szybciej się szkolić. Chciałbym aby uczniowie oprócz tych kompetencji zostali uposażeni w dobry model zrozumienia cyberbezpieczeństwa, większość uczniów niezależnie od wieku i ograniczeń istnieje w tych mediach, jesteśmy poddani różnym zagrożeniom w dzisiejszym świecie, ważne żebyśmy ten świat rozumieli i umieli z niego korzystać.

Projekt będą realizowali nauczyciele wodzisławskich szkół, którzy przejdą odpowiednie szkolenia. Najbliższy czas będzie czasem audytu, sprawdzeniem czym dysponują szkoły, by później móc je doposażać w odpowiedni sprzęt

– dodaje prezydent Kieca. Wszystko będzie kosztować i to nie mało:

Mieczysław Kieca: Nie podam dokładnej kwoty, bo nie da się jej wyliczyć jeżeli jesteśmy na etapie audytów i sprawdzenia. Koszty na pewno będą milionowe jeżeli chodzi o infrastrukturę, a także jeżeli chodzi o kwestie związane z kształceniem, przygotowaniem i zbudowaniem systemu motywacyjnego. Jeżeli Rada Miasta przyjęła ten projekt, to zakładam, że jest to priorytet także w budżecie miasta, chcemy pokazać, że to miasto edukacją stoi, więc środki budżetowe. Z drugiej strony ten komponent „Okno na świat” zbudowany jest już z myślą o nowej perspektywie unijnej która przed nami, o perspektywie związanej z funduszami dla Śląska i perspektywie związanej z funduszami, które zapowiada minister, że będą do uruchomienia, także my już jesteśmy gotowi.

Dodajmy, że wodzisławski projekt „Okno na świat” realizowany dla całego miasta jest wyjątkowy w skali kraju. Rewolucja w wodzisławskiej oświacie rozpoczyna się.

Czytaj także:

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do nas TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 1 grudnia 2023