Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Planowane zmiany w cieszyńskiej komunikacji. W cieszyńskim ratuszu czekają na opinie mieszkańców

Facebook Twitter

11 zmian możliwych do wprowadzenia w zasadzie od zaraz, 30 propozycji zostało przekazanych do dalszej analizy. W Cieszynie planują zmiany w komunikacji. To odpowiedź na pomysły zgłoszone przez pasażerów. W sumie pojawiło się ich 44, wysłanych przez 21 osób.

Tylko 3 propozycje zostały rozpatrzone negatywnie, w tym np. propozycja dotycząca likwidacji linii nr 40. Wśród planowanych zmian jest nowy rozkład na tej trasie, w zasadzie wszystkie propozycje dotyczą korekt rozkładów jazdy konkretnych linii lub trasy ich przejazdu. W cieszyńskim ratuszu wciąż jeszcze czekają na opinie mieszkańców, którzy być może z planowanymi zmianami się nie zgadzają. A te mają zacząć obowiązywać od maja.

Jakie są planowane zmiany do wprowadzenia w najbliższym czasie?

Zmiana 1. Jedną z głównych zmian, która jednak nie wynika ze złożonych propozycji, jest wprowadzenie nowego rozkładu jazdy linii nr 40 w związku z dodatkowym przystankiem na ul. Bolesława Chrobrego. Zmiana ta ma zapewnić możliwość dojazdu do Szpitala Śląskiego linią nr 40 (z osiedla Liburnia, Dworca Cieszyn i z centrum miasta), jak również zapewnić możliwość powrotu.

Zmiana 2. Kurs linii 50, który odjeżdża w dni nauki szkolnej z Dworca Cieszyn w kierunku Mnisztwa o godz. 16.01, zostanie rozszerzony na wszystkie dni robocze (jest to realizacja propozycji zawartej we wniosku nr 2).

Zmiana 3. Wprowadzony zostanie kurs z przystanku Puńcowska III (odjazd o 14.30) w kierunku centrum miasta. Będzie to wydłużona linia 30S, której końcowym przystankiem jest ul. Akacjowa w Marklowicach. Z powodu charakteru obecnej linii 30S, wprowadzone zmiany będą miały zastosowanie tylko w dni nauki szkolnej (jest to realizacja propozycji zawartej we wniosku nr 3 oraz propozycji nr 2 zawartej we wniosku nr 16).

Zmiana 4. Wprowadzony zostanie nowy kurs linii 30S z przystanku Akacjowa (o godz. 14.55) do przystanku Puńcowska III. Zapewni to dodatkową możliwość dojazdu w godzinach popołudniowych z Marklowic do centrum miasta i z centrum miasta do przystanków przy ul. Puńcowskiej. Z powodu charakteru linii 30S, wprowadzone zmiany będą miały zastosowanie tylko w dni nauki szkolnej (jest to związane z wprowadzeniem zmiany nr 3).

Zmiana 5. Kurs linii 30 z godz. 8.30 z przystanku Pogwizdów Bloki zostanie przesunięty na godz. 8.50. Kurs ten na całym przebiegu, tj. z Garncarskiej (8.07) do Pogwizdów Bloki (8.27) i Pogwizdów Bloki (8.30) do Kochanowskiego (9.08) będzie wykonywany tylko w dni nauki szkolnej (obecnie jest we wszystkie dni robocze). Natomiast – zgodnie ze zmianą 9 – we wszystkie dni robocze o godz. 8.19 z przystanku Pogwizdów Bloki będzie odjeżdżał w kierunku Cieszyna autobus linii 32. Jednak z uwagi na na fakt, że jest to linia międzygminna, wprowadzenie tej zmiany musi zostać wcześniej uzgodnione z Gminami Hażlach i Zebrzydowice (jest to realizacja propozycji nr 1 zawartej we wniosku nr 4).

Zmiana 6. Kurs linii nr 30 z przystanku Garncarska z godziny 14:10 zostanie przesunięty na 14:20. Zmiana musi zostać wcześniej uzgodniona z Gminami Hażlach i Zebrzydowice (jest to realizacja propozycji nr 3 zawartej we wniosku nr 4).

Zmiana 7. Wprowadzona zostanie zmiana godziny odjazdu linii 40 z przystanku Wyższa Brama w kierunku Krasna Szkoła z godziny 15.01 na godzinę 15.06. Zmiana ta uwzględniona jest w nowym rozkładzie jazdy linii 40, o którym jest mowa w zmianie 1 (jest to realizacja propozycji zawartej we wniosku nr 5).

Zmiana 8. Wprowadzona zostanie zmiana godziny odjazdu linii 40 z przystanku Kochanowskiego z godz. 5.44 na godz. 5.39. Zmiana ta uwzględniona jest w nowym rozkładzie jazdy linii 40, o którym jest mowa w zmianie 1 (jest to realizacja propozycji zawartej we wniosku nr 7).

Zmiana 9. Wprowadzony zostanie na linii 32 dodatkowy kurs z przystanku Garncarska do Kaczyc Pętla o godz. 7:38 i z Kaczyc Pętla do Kochanowskiego o godz. 8:08. Nastąpi to poprzez wydłużenie kursu autobusu linii 30, który aktualnie odjeżdża z przystanku Garncarska o 7:42 (będzie to już kurs linii 32), Kurs ten będzie we wszystkie dni robocze (obecnie jest tylko w dni nauki szkolnej). Z uwagi na koszt związany z wydłużeniem trasy przejazdu, zmiana ta musi zostać wcześniej uzgodniona z Gminami Hażlach i Zebrzydowice (jest to realizacja propozycji zawartej we wniosku nr 8).

Zmiana 10. Planuje się przyspieszyć odjazd autobusu linii 21 z przystanku Słowicza z godz. 20.00 na 19.55, co skutkować będzie przyspieszeniem odjazdów z wszystkich przystanków na tym kursie o 5 minut (jest to realizacja propozycji nr 4a zawartej we wniosku nr 15).

Zmiana 11. Wprowadzony zostanie nowy kurs z przystanku Puńcowska III o godz. 8.02 w kierunku ul. Garncarskiej. Będzie to przedłużona linia nr 41. Wprowadzenie tego rozwiązania skutkuje jednak nieznacznym opóźnieniem odjazdu linii 41 z przystanku Garncarska (przesunięcie z godz. 8.05 na godz. 8.09) (jest to realizacja propozycji nr 1 zawartej we wniosku nr 16)

Opinie należy składać na piśmie do skrzyni podawczej ustawionej przez wejściem do Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz) lub przesłać w postaci elektronicznej na adres mailowy:

strategia@um.cieszyn.pl

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj