Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Stypendium dla zdolnych uczniów: Więcej czasu na przygotowanie wniosków

Facebook Twitter

Wydłużono terminu naboru wniosków o stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty Plus – I edycja”. Nabór rozpoczął się 13 listopada i miał trwać do 13 grudnia, ale ze względu na spore zainteresowanie, zdecydowano się wydłużyć go do 10 stycznia 2024 roku.

Stypendium dla zdolnych uczniów
Fot. Sobima / pixabay.com

Stypendium dla zdolnych uczniów – jest jeszcze czas na wniosek

Zainteresowani uczniowie mogą zdobyć stypendium w wysokości 7 tys. zł, które zostanie udzielone na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024. Stypendia są finansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, budżetu państwa oraz budżetu województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz wymaganej dokumentacji są dostępne na stronie internetowej projektu: efs-stypendiaplus.slaskie.pl

Uczniowie spełniający kryteria określone w regulaminie mogą składać wnioski (wraz z niezbędnymi załącznikami) wyłącznie przez elektroniczną platformę ePUAP . Powinny być one przygotowane za pomocą aplikacji służącej do generowania wniosków o przyznanie stypendium.

Stypendia zostaną przyznane uczniom i uczennicom z najwyższą liczbą punktów przyznaną w ramach oceny wniosków. Ilość przyznanych stypendiów będzie uzależniona od dostępnej alokacji, tj. środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby móc uzyskać stypendium to:

  • pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej na terenie województwa śląskiego,
  • dochód w rodzinie ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, nie przekroczył kwoty 2 359,00 zł lub 2 674,00 zł (w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności),
  • uzyskanie średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie:
    klasa 1 – średnia na poziomie minimum „5,00”,
    klasy 2-4 w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego oraz szkół artystycznych– średnia na poziomie minimum „4,75”,
    klasy 2-5 w przypadku uczniów szkół zawodowych– średnia na poziomie minimum „4,75” lub uzyskanie tytułu laureata/finalisty olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Każdy uczeń będzie mógł starać się o przyznanie punktów dodatkowych za uzyskanie tytułu laureata, finalisty konkursu (olimpiady, turnieju) lub na podstawie statusu ucznia z niepełnosprawnościami.

Datą złożenia wniosku w formie elektronicznej jest data jego wpływu na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UMWSL/skrytka.. Zgodnie z obowiązującym regulaminem wnioski złożone przed lub po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Stypendium dla zdolnych uczniów – Szczegóły znajdziecie TUTAJ.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj