Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Tendencja do poprawy jest, ale nadal dużo pyłu w powietrzu w naszym regionie

Facebook Twitter

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego z Katowicach wydało ostrzeżenie, w którym czytamy o przekroczeniu poziomu alarmowego pyłu zawieszonego. Powodem są warunki meteorologiczne, które utrudniają rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń z kopcących kominów.

W dniu 23.01.2015 r. (piątek) pogoda w naszym regionie będzie nadal kształtowana na skraju niżu znad południowej Italii, w coraz chłodniejszym powietrzu napływającym z północnego-wschodu. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, na obszarze województwa śląskiego będzie nadal niezbyt korzystna jakość powietrza, z tendencją do jej okresowej poprawy. W rejonach zabudowy mieszkaniowej stężenia pyłu zawieszonego PM10 mogą okresami dość znacząco przekraczać progowy poziom 50 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą układały się w zakresach wartości dopuszczalnych.

Grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze oraz dzieci.

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte to:
w przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10 unikanie przebywania na otwartej przestrzeni przez najbardziej narażone grupy ludności, a pozostałe osoby powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym.

w przypadku przekroczenia poziomu 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10  najbardziej narażone grupy osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni.

Wojewoda Śląski zwraca się z apelem do mieszkańców województwa o ograniczenie na czas przekroczeń poziomu alarmowego:

spalania paliw złej jakości takich jak muły i miały węglowe  oraz w miarę możliwości korzystanie w tym czasie z grzejników elektrycznych lub palenisk niskoemisyjnych na gaz lub olej opałowy (jeśli w gospodarstwie domowym występują alternatywne źródła ciepła),
palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań,
wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia
spacerów z dziećmi;

Przypomina się o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych !

W wyznaczonych częściach miast i gmin prowadzone będą wzmożone kontrole mieszkańców w zakresie stosowania paliw stałych i eliminacji spalania odpadów komunalnych.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj