Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

W pandemii rośnie liczba przypadków przemocy wobec kobiet

Facebook Twitter

Areszt dla sprawcy przemocy. 57-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego od kilku lat znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną. Wczoraj (26.11.) sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Przypadków znęcania się nad kobietami jest w pandemii więcej.

fot.Counselling/ pixabay.com

Policjanci Komisariatu Policji w Gorzycach prowadzili postępowanie w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się 57-latka nad swoją żoną. Jak ustalili śledczy, zachowanie to miało trwać od ponad 2 lat. Prokuratura zastosowała wobec sprawcy przemocy środki zapobiegawcze takie jak zakaz zbliżania się, zakaz kontaktowania z pokrzywdzoną, nakaz opuszczenia lokalu oraz dozór policyjny. Mężczyzna nie miał jednak zamiaru stosować się do zarządzonych środków i w dniu 24 listopada 2020 roku toku wszczął kolejną awanturę, będąc pod wpływem alkoholu.

Będący na miejscu policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu mężczyzny, który na wniosek prokuratury dotyczący tymczasowego aresztowania stanął przed sądem. Sąd zapoznając się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uznał za uzasadnione zastosowanie tymczasowego aresztu na okres 2 miesięcy, motywując swoje postanowienie potrzebą zapewnienia prawidłowego toku toczącego się postępowania oraz, co w tej sprawie najważniejsze potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa pokrzywdzonej. Mężczyźnie za swoje zachowanie grozi kara do 5 lat więzienia.

Przemoc domowa to problem w wielu domach.

W dobie pandemii w Polsce podobnie jak w wielu innych krajach wzrasta skala przemocy wobec kobiet. Pandemia koronawirusa, jak wskazuje wielu ekspertów, nie pozostaje także bez wpływu na jedną z najbardziej ekstremalnych form przemocy ze względu na płeć jaką jest kobietobójstwo – zabójstwa kobiet i dziewcząt popełniane m.in. przez ich partnerów.

– podaje na swej stronie Centrum Praw Kobiet, które właśnie ruszyło z kampanią „Stop kobietobójstwu”:

500 kobiet rocznie ginie w Polsce w związku z przemocą domową.

Zobacz spot przygotowany w ramach tej kampanii:

Jak uzyskać pomoc? Numer alarmowy 112

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wynikającego ze stosowania przemocy w rodzinie, w pierwszej kolejności należy skorzystać z numeru alarmowego 112 obsługiwanego przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którzy otrzymane zgłoszenie niezwłocznie przekazują bezpośrednio dyżurnym jednostek organizacyjnych Policji właściwych miejscowo dla miejsca zdarzenia, pobytu osoby potrzebującej pomocy.

Aplikacja „Alarm 112”

W sytuacji braku możliwości nawiązania połączenia głosowego możliwym jest skorzystanie z uprzednio zainstalowanej bezpłatnej aplikacji, uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji „Alarm 112”, która dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych: Android i iOS. Aplikacja pozwala między innymi na zgłoszenie zdarzenia alarmowego jeśli nie można wykonać połączenia głosowego. Pozwala również na dodanie adresów, pod którymi użytkownik najczęściej przebywa, takich jak dom, praca lub inne. Proces rejestracji wymaga wyrażenia zgody na dostęp do lokalizacji obsługiwanego urządzenia (telefonu), co umożliwi precyzyjne wskazanie miejsca zdarzenia z wykorzystaniem mapy.

Aplikacja „Moja Komenda”

Oprócz możliwości kontaktu z osobami obsługującymi telefon alarmowy 112, osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą kontaktować się telefonicznie z dyżurnymi jednostek organizacyjnych Policji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Dzięki aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać dostęp do bazy danych zawierającej informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane kontaktowe ponad 8 tysięcy dzielnicowych z terenu kraju, którzy wyposażeni są w telefony komórkowe, a także posiadają indywidualne adresy poczty elektronicznej. Istnieje zatem możliwość nawiązania zarówno kontaktu telefonicznego jak też przesłania korespondencji e-mail do właściwego dzielnicowego.

Dzięki usługom lokalizacyjnym dostępnym w telefonie użytkowników aplikacji odnajduje ona najbliższy policyjny obiekt, wskazuje trasę dojścia lub dojazdu. Aplikacja jest dostępna na Google Play i Apple Store po wyszukaniu „Moja Komenda” lub za pomocą kodów QR.

Aplikacja „Twój Parasol”

Dla osób doświadczających przemocy w rodzinie lub będących jej świadkami dostępna jest bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji. Aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie, jednakże na chwilę obecną są to jedynie dane z terenu garnizonu stołecznego (rejon podległy Komendzie Stołecznej Policji). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Aplikacja jest dostępna na Google Play i Apple Store po wyszukaniu „Twój Parasol” lub za pomocą kodów QR.

Policyjny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Dla osób chcących uzyskać fachową poradę możliwym jest także skorzystanie z Policyjnego Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (tel. 800 120 226, czynny w dni robocze w godzinach 09:30-15:30) obsługiwanego przez policjantów z Biura Prewencji KGP.

Za śląską policją przypominamy:

Dla uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty” nie jest potrzebna zgoda osoby dotkniętej przemocą.

Zgłoszenie może wpłynąć od osób, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, zobowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora. Osoby, które są świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj