Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Gleba nie jest skażona. Są wyniki badań Inspektoratu Ochrony Środowiska

Facebook Twitter

Gleba wokół starej lokomotywowni w Kaczycach nie została skażona, to wstępne wnioski z analizy próbek stanu ziemi. Przypomnijmy blisko 2 tygodnie temu, 24 czerwca, doszło do pożaru odpadów składowanych na terenie dawnej kopalni

skażona
fot. powiat.cieszyn.pl

Gleba nie jest skażona. Normy nie są przekroczone

Inspektorzy WIOS po akacji strażaków pobrali próbki gleby wokół terenu pożarzyska. Tu nie ma żadnych przekroczeń dopuszczalnych norm. Jednocześnie trwają analizy składu ziemi terenu, gdzie znajduje się lokomotywownia. To tam składowane są odpady, które spłonęły. Przypomnijmy, także badanie okolicznych wód nie wykazało zanieczyszczeń.

WIOS przekazuje informacje wyniki z badań próbek gleby po pożarze starej lokomotywowni w Kaczycach

W dniu 4 lipca 2023 r. Mariusz Piotrowski, Kierownik Działu Inspekcji, działający z upoważnienia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, poinformował pisemnie Mieczysława Szczurka, Starostę Cieszyńskiego, że Inspektorzy Ochrony Środowiska, od dnia wystąpienia pożaru (24.06.2023 r.) starej lokomotywowni na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Morcinek” w Kaczycach, stale monitorują ewentualne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powstałych w związku z pożarem.

odpady

fot FB/Marcin Stryczek

Próby wody z Olzy pobierane były każdego dnia od soboty 25 czerwca do wtorku 27 czerwca oraz w dniu 30 czerwca, w dwóch miejscach na samej rzece (na wysokości lokomotywowni oraz przy wylocie kanalizacji deszczowej w okolicach ul. Kłosowej), a także ze stawu znajdującego się pomiędzy miejscem pożaru a Olzą.

Wyniki badań pobranych prób nie wykazują, aby w wyniku pożaru doszło do skażenia wody w rzece. W zakresie substancji priorytetowych tj. benzenu i naftalenu wszystkie wyniki badań wystąpiły poniżej normy oznaczalności i nie przekraczały dopuszczanej przepisami normy jakości. W dniu zdarzenia tj. 24 czerwca do badań została pobrana również próba ziemi przesączonej odciekami z akcji gaśniczej. Wstępna analiza próbki gleby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5.09.2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzania oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016.1395), nie wykazała występowania przekroczeń dopuszczonych zawartości badanych substancji w glebie dla gruntów IV (tereny przemysłowe, użytki kopalne) poza terenem działki, na której jest zlokalizowany obiekt z odpadami.

Jednocześnie Mariusz Piotrowski poinformował, że w ramach prowadzonych działań kontrolnych planowane są dalsze badania gleby w rejonie hali lokomotywowni oraz pomiary immisji substancji do powietrza.

fot. Sylwia Pieczonka/ Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Pismo dotyczące pomiarów próbek pobranych z gleby: Plik PDF

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 maja 2024