Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Posterunek policji w Pietrowicach Wielkich po 9 latach przerwy znów działa [WIDEO]

Facebook Twitter

Po 9 latach mieszkańcy mają znów posterunek policji w Pietrowicach Wielkich. To poprawa warunków pracy dla mundurowych ale też większy komfort dla petentów.

Posterunek policji w Pietrowicach Wielkich

Posterunek policji w Pietrowicach Wielkich – znów działa. Punkt po dziewięciu latach przerwy i po jego likwidacji w 2012 roku – został odtworzony.

Gmina w ostatnich latach przeżywa dynamiczny rozwój, także urbanizacyjny, coraz więcej jest zatrudnianych nowych pracowników w okolicznych firmach i zakładach. Co ciekawe jeden z nich zatrudnia obecnie większą liczbę pracowników, niż stanowi liczba mieszkańców gminy. Z tego powodu wzrósł także znacznie ruch na drogach oraz liczba podejmowanych interwencji.

Posterunek Policji w Pietrowicach Wielkich, mieści się w budynku Centrum Społeczno- Kulturalnego przy ulicy 1 Maja 8B, stanowiącym własność gminy. Budynek został gruntownie wyremontowany i wyposażony w nowy sprzęt kwaterunkowy oraz teleinformatyczny, zgodnie ze standardami programu modernizacji Policji. Środki na jego utworzenie, adaptację budynku oraz wyposażenie, zostały całkowicie pokryte z budżetu Gminy Pietrowice. Wszystkie związane z tym prace, zostały wykonane przez pracowników Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, przy wsparciu oraz w porozumieniu z właściwymi merytorycznie Wydziałami Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W odtworzonym posterunku służbę będzie pełniło 13 policjantów w systemie 3-zmianowym przez 7 dni w tygodniu, dostosowując się do potrzeb lokalnej społeczności. Ciągłość służby będzie zapewniona przez Komendę Powiatową Policji w Raciborzu, której podlega służbowo posterunek. Stróże prawa będą wykorzystywali podczas służby nowoczesny radiowóz, który został zakupiony ze środków przekazanych przez Powiat Raciborski oraz gminę Pietrowice Wielkie.

Jednostka funkcjonuje od 1 września, jednak w miniony piątek (8.09) odbyło się jej uroczyste otwarcie.  Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu nadkom. Marek Ryszka  w swoim przemówieniu podkreślił, że głównym celem otwarcia posterunku w Pietrowicach Wielkich jest zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w tej części powiatu oraz zwiększenie aktywności i dostępności Policji dla mieszkańców. Dzięki temu Policja będzie bliżej ludzkich spraw, a mieszkańcy będą mogli liczyć na stały kontakt z mundurowymi, co przełoży się na szybszą reakcję na zagrożenia i przypadki łamania prawa. Ponadto podziękował za tak duże wsparcie, zaangażowanie i pomoc w realizacji wójtowi Andrzejowi Wawrzynkowi, Sekretarzowi Gminy Gabrielowi Kuczerze oraz Przewodniczącemu Gminy Piotrowi Bajakowi.

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak wręczył symboliczny klucz do budynku kierownikowi posterunku nadkom. Mirosławowi Szymańskiemu, który  dotychczas pełnił funkcję rzecznika prasowego raciborskiej jednostki.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj