Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Startują remonty dróg w powiecie raciborskim uszkodzonych w czasie tegorocznych nawałnic

Facebook Twitter

W poniedziałek (15.11.) mają ruszyć roboty na pierwszej z tras, naprawiona będzie jezdnia, pobocza i rowy na trasie Krzyżanowice- Owsiszcze. Pieniądze pochodzą w 80 % z budżetu państwa, z puli likwidacji skutków nawałnic, jakie przeszły przez region w maju i czerwcu tego roku.

fot.powiatraciborski.pl

Powiat raciborski i gmina Krzyżanowice dołoży do tej naprawy nieco ponad pół miliona złotych. Remont drogi Krzyżanowice- Owsiszcze potrwa do 20 grudnia, potem powiat raciborski zapowiada, że ruszy naprawa kolejnej trasy. W sumie Starostwo Powiatowe w Raciborzu otrzymało środki na realizację 5 zadań.

fot.powiatraciborski.pl

W środę (10.11.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu została podpisana pierwsza z umów, w zakresie której zostaną przeprowadzone prace remontowe jezdni, poboczy i rowów drogi powiatowej Krzyżanowice – Owsiszcze. Wykonawcą remontu jest EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Irysowej 1 w Bielanach Wrocławskich 55-040 Kobierzyce, za kwotę 2 703 383,67 zł.

Kwota otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z remontem drogi uszkodzonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej to 2 150 956,38 zł, co stanowi 80% kosztu kwalifikowalnego.

W kosztach wkładu własnego planowanych prac tj. kwota 552 427,29 zł po połowie partycypują Powiat Raciborski oraz Gmina Krzyżanowice.

Zakres zadania obejmuje głównie:

  •  remont warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
  •  wymianę uszkodzonych krawężników betonowych,
  •  przekładkę nawierzchni chodników i zjazdów w celu dostosowania ich nawierzchni do poziomu wymienionego krawężnika,
  •  odmulenie rowów, odtworzenie ich profilu podłużnego i poprzecznego oraz niezbędne roboty towarzyszące.

fot.powiatraciborski.pl

Cieszymy się, że dzisiaj jak i w najbliższym czasie zostaną podpisane kolejne umowy na dalsze prace przy uszkodzonych drogach powiatu raciborskiego.

– mówi starosta raciborski Grzegorz Swoboda.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj